Financieel touwtrekken

logistieke dienstmeisjes

De visie van de functies finance en supply chain op prioriteiten blijkt in de praktijk behoorlijk te verschillen. Uit wereldwijd onderzoek van accountants- en adviesbureau EY van vorig jaar kwam dit nog eens duidelijk naar voren. De supply chain director ziet de verbetering van product- en servicekwaliteit in de komende drie jaar als de hoogste prioriteit. De chief financial officer (CFO) wil een betere efficiency en snijden in kosten. De prioriteiten van beide functionarissen hoeven elkaar niet uit te sluiten. Maar deze verschillende visies leiden in de praktijk tot financieel touwtrekken en dragen niet echt bij om een gezamenlijk doel te bereiken.

Zelf heb ik een dergelijk verschil van inzicht ook van dichtbij meegemaakt. Na mijn afstuderen in technische bedrijfskunde aan de TU Eindhoven in 1992 was ik na het succesvol doorlopen van diverse IQ-tests en rollenspelen op het laatste gesprek voor een traineeship bij Unilever. Mijn toekomstige leidinggevende vroeg als eerste, zonder uit te leggen waarom, of ik een winst- en verliesrekening op een whiteboard wilde schrijven. Ik zei dat ik met een bul op zak geen zin had in een zinloze overhoring, wat voor mij het einde betekende van een mogelijke carrière bij Unilever.

Bij het uitbreken van de crisis in 2008 droeg menig CFO ook zonder duidelijke tekst en uitleg simpelweg aan de supply chain-directeur op om het werkkapitaal snel te verminderen. Vaak leidde dit tot het draconisch snoeien van de voorraden over de hele breedte. Inmiddels weten we dat bedrijven per productgroep of zelfs per artikel moet bekijken waar op voorraden valt besparen. Adviesbureau Involvation heeft samen met Supply Chain Magazine een simpel assessment gemaakt om de risico’s van te veel en te weinig voorraden te bepalen. En daarnaast hebben we met softwareleverancier en kennisinstituut Slimstock een korte, maar effectieve checklist over management van werkkapitaal ontwikkeld. Uit de terugkoppeling van enkele supply chain-directeuren blijkt deze checklist zeer bruikbaar te zijn om in een inhoudelijk gesprek met de financieel directeur aan te gaan. Eindelijk heeft de supply chain-directeur twee hulpmiddelen om financieel touwtrekken te voorkomen en aan dezelfde kant van de financieel directeur te staan.

ir. Martijn Lofvers
uitgeefdirecteur & hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl