Filmregisseur Martin Koolhoven over de kracht van storytelling

storytelling

De wereld bevindt zich in een transitiefase. Om die reden moeten vrijwel alle bedrijven en dus ook hun supply chains transformeren om te overleven. Om medewerkers mee te krijgen in die transformatie blijkt storytelling een effectief instrument. Supply Chain Magazine sprak met filmregisseur Martin Koolhoven, die naam maakte met films als Oorlogswinter en de westernthriller Brimstone, maar daarnaast ook presentaties geeft aan bedrijven.

Interview Martijn Lofvers, uitwerking Mirjam Hulsebos

Martin Koolhoven zit druk te typen op zijn laptop aan een tafeltje in de Kanarie Club in Amsterdam als ik hem tref voor het interview. Momenteel is hij bezig met het schrijven van het scenario voor een productie met de werktitel Emerald Butterfly, een film noir die zich afspeelt ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Door mijn bescheiden bijdrage als researcher voor Brimstone, weet ik dat Koolhoven een meester in storytelling is. De aangewezen persoon dus om bedrijven hierover het nodige bij te brengen.

Storytelling is al enkele jaren erg in zwang bij bedrijven. De Amerikaanse IT-leverancier IBM heeft bijvoorbeeld filmscenarioschrijvers uit Hollywood aangenomen voor het uitwerken van de marketingstrategie en de creatie van reclamecampagnes. Voor welke doeleinden kunnen supply chain-organisaties storytelling inzetten?

‘Laat ik beginnen met zeggen dat storytelling een beetje een modeverschijnsel is geworden. Dat is jammer, want dan wordt het vaak ook verkeerd ingezet. Als je enkel en alleen informatie wil overdragen, dan hoeft daar geen verhaal bij. Denk aan een consult bij een dokter waarin je de uitslag krijgt van een serie onderzoeken. Je wil dan weten: ben ik ziek of niet? Je wil de feiten.

Storytelling voegt pas wat toe als je gedrag probeert te veranderen. Als je bij iemand zijn lifestyle wil veranderen door middel van gezonder eten en meer bewegen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat verhalen voor gedragsverandering veel beter werken dan kale feiten, omdat verhalen een koppeling maken naar emotie.’

Bedrijven willen vaak gedrag veranderen, bijvoorbeeld als ze een nieuwe koers gaan varen. Daarom investeren ze veel in interne communicatie. Maar toch blijkt uit onderzoek van McKinsey dat de meerderheid van de medewerkers niet weet wat zij bijdragen aan de strategie van het bedrijf. Hoe effectief is die communicatie dan?

‘Niet effectief, want kennelijk is het voor die medewerkers geen sluitend verhaal. Kijk, als bedrijven zelf niet helder hebben welke bijdrage ze leveren aan onze maatschappij, dan kun je ook niet verwachten dat medewerkers wél begrijpen wat hun rol is. De meeste bedrijven hebben best een verhaal; iemand is immers ooit met een bepaalde reden met dat bedrijf begonnen. Maar dat verhaal is in de loop der jaren verwaterd, omdat de missie en visie van het bedrijf veranderden en het verhaal niet meegroeide.

Kijk, een verhaal heeft altijd een opbouw. Het meest simpele verhaal bestaat uit drie onderdelen: een begin, midden en eind. In geval van het bedrijfsverhaal kan dat heel goed de start, het heden en de toekomst zijn. De start is vaak wel duidelijk, maar bedrijven verzuimen om het personeel te vertellen hoe ze vanuit die start zijn gekomen tot waar ze nu staan. En ze kunnen al helemaal niet verwoorden hoe in hun ogen de toekomst eruit gaat zien en welke rol het bedrijf daarin wil spelen. En als dat al niet duidelijk is, dan kun je moeilijk verwachten dat medewerkers voor zichzelf kunnen invullen wat hun rol in dat verhaal is.’ … … …

Meer lezen?

Lees nu het complete interview digitaal >>

of

kies voor één van onze abonnementen >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 1 – 2020.