Fashion for Good kiest kandidaten 2022 Global Innovation Programme

Fashion for Good

Fashion for Good heeft acht innovators geselecteerd voor deelname aan het 2022 Global Innovation Programme. Zij werden gekozen uit een groep wereldwijd gescoute vernieuwers die hun innovatieve oplossingen pitchten aan Fashion for Good-partners. De kandidaten nemen deel aan een negen maanden durend programma dat een op maat gemaakte aanpak biedt om hun technologieën te valideren. Dit ter voorbereiding op implementatie in de waardeketen van de mode.

‘We zijn verheugd dat we deze acht nieuwe innovatoren mogen verwelkomen in het 2022 Fashion for Good Innovation Programme’, meldt Katrin Ley, Managing Director van Fashion for Good. ‘We zijn geïnspireerd door de aanzienlijke impact en de mogelijkheden voor koolstofreductie die hun technologieën mogelijk maken. Met de nadruk op het stimuleren van impact en implementatie streven we ernaar hen de beste ondersteuning te bieden om hun bekendheid en groei in de markt te bespoedigen’, aldus Ley.

Netto-0

De geselecteerde bedrijven houden zich bezig met technologieën op het gebied van grondstoffen, verwerking en innovaties rondom restproducten. Drie cruciale gebieden met aanzienlijke impact op en mogelijkheden voor koolstofreductie, zoals benadrukt in het recente rapport ‘Unlocking the Trillion Dollar Fashion Decarbonisation Opportunity’. Een rapport dat mede is opgesteld door Fashion for Good. Het schetst een traject voor de industrie om haar ambitie van netto-0 te halen, waarbij de benodigde financiering wordt uitgesplitst en integrale hefbomen voor bestaande en innovatieve oplossingen in kaart worden gebracht.

Ondersteuning op maat

De geselecteerde innovatoren die deelnemen aan het Fashion for Good 2022 Global Innovation Programme zijn DyeRecycle, Ever Dye, Idelam, Kintra Fibers, Modern Synthesis, Premirr Plastics, Refiberd en Rubi. Het innovatieprogramma 2022 biedt deze bedrijven ondersteuning op maat, gebaseerd op de ontwikkelingsfase en ambities van elke innovator, en koppelt deze vernieuwers aan relevante partners in de sector om pilot-, implementatie- en investeringsactiviteiten te stimuleren.