Failliet advies

Nederlandse organisatie advieswezen weldra failliet’, kopte een column van Pieter Klaas Jagersma, ondernemer en hoogleraar, in het FD van 8 november 2013. Hij begint over de recente overname van Booz & Company door PwC. Volgens hem hebben Nederlandse adviesbureaus hun relevantie verloren. Twijnstra Gudde en Berenschot laten zwakke financiële prestaties zien, omdat ze aan (lagere) overheidsinfusen hangen. En er zijn geen Nederlandse equivalenten van de drie strategen McKinsey, BCG en Bain en de ‘big four’ accountantskantoren Deloitte, EY, KPMG en PwC. ‘Big data zal als trend voor veel financieel kwakkelende Nederlandse bureaus het nekschot zijn’, betoogde Jagersma afsluitend. Alsof advisering staat of valt met de analyse van big data, gevaarlijke redenering.

Volgens tweederde van de recentelijk door het magazine MT ondervraagde managers in Nederland zijn grote advieskantoren onderling te weinig onderscheidend en kleurloos. ‘De gebruikte termen zijn vaak open deuren of randvoorwaarden zoals professionaliteit en kwaliteit’, stelt onderzoeker Raymond van Doorn, werkzaam bij adviesbureau AAIM dat andere adviesbureaus adviseert over hun strategie. Daarnaast worden de bestaande firma’s bedreigd door de opkomst van zelfstandige interim-professionals. Goed voorbeeld is het in 2008 opgerichte Nederlandse interim-bureau Eden McGallum, dat voormalige adviseurs van McKinsey en BCG voor de helft van de prijs levert.

De overnames van de grote vier accountantskantoren is voornamelijk ingegeven door de trend dat advisering een steeds groter aandeel van de omzet vormt en de multinationale opdrachtgevers steeds bredere expertise vragen voor hun grootschalige transformatieprojecten. Kijkend naar onze jaarlijkse inventarisatie van de Nederlandse supply chain-adviesmarkt is er helemaal geen sprake van neergaande spiraal. Het aantal supply chain consultants en -projecten blijft redelijk stabiel. Persoonlijk denk ik dat er momenteel meer sprake is van een afname in strategisch advies. Hoogleraar en managementgoeroe Henry Mintzberg stelt dat je strategie niet kunt kopen: ‘Iedere hoge leidinggevende die een consultant aantrekt om hun strategie te bezorgen, zou moet worden ontslagen.’ Voor de vertaling van de bedrijfsstrategie in een bruikbare supply chain-besturing blijven adviseurs, bij bureaus of zelfstandige, nog heel lang bruikbaar.

ir. Martijn Lofvers
uitgeefdirecteur & hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl