Fabrikanten maken zich wereldwijd op voor Internet of Things

De transitie van fabrikanten wereldwijd naar het Internet of Things (IoT) is in volle gang, meldt softwareleverancier Infor. Uit een nieuwe enquête van Infor blijkt dat 10 procent van de fabrikanten al een IoT-project gestart is; 22 procent is bezig met een pilot of het plannen van een project voor het komende jaar. Ruim een derde (38 procent) geeft aan de mogelijkheid te onderzoeken.

Infor hield het onderzoek naar het Internet of Things – de ontwikkeling van het internet naar een situatie waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen – onder fabrikanten uit twaalf verschillende landen. IoT blijkt voor één op de tien respondenten op dit moment de grootste zakelijke prioriteit: 28 procent plaatst het in hun top-3.

Als een van de meest belangrijke voordelen worden vaak de nieuwe omzetmogelijkheden op basis van het genereren van informatie genoemd. Het lijkt er echter op dat de meerderheid (55 procent) van de ondervraagden de kostenbesparingen, die de verbeterde operationele efficiëntie met zich meebrengt, als grootste voordeel ziet.

Specifieke voordelen

Specifieke voordelen komen volgens het onderzoek door productiviteit (20 procent), gevolgd door beter inzicht en besluitvorming (15 procent), nieuwe diensten (11 procent) en nieuwe inkomstenstromen (13 procent). Gevraagd naar de uitdagingen van IoT-implementaties, wezen respondenten naar het gebrek aan vaardigheden, onduidelijke voordelen en kosten.