Externe focus essentieel voor procesverbetering

Procesverbeteringen zijn belangrijk, maar zijn vaak intern gefocust, terwijl de grote winst buiten de organisatie te halen valt: om intern te verbeteren, is juist een externe focus essentieel. Dat is een van de conclusies uit het jaarlijkse onderzoek naar netwerkregie, dat de Rotterdam School of Management en BearingPoint sinds 2011 uitvoeren.

Bedrijven die een heldere bedrijfsstrategie volgen, presteren over het algemeen beter. Tot zover niets nieuws. Om echt beter dan de rest te presteren, is niet zozeer de interne procesverbetering cruciaal, maar juist het vermogen om goed samen te kunnen werken met ketenpartners. Met ander woorden: een bedrijf moet een goede netwerkregisseur zijn.

Netwerkregie

Deze netwerkregie is niet iets om ‘er even bij te doen’, vinden Otto Koppius van Rotterdam School of Management en Axel Visser van BearingPoint Management & Technology Consultants. ‘Er is echt een noodzakelijke voorwaarde. Als we kijken naar de data uit ons onderzoek, dan scoren bedrijven met een lage score op netwerkregie nooit hoog in operational excellence. Daarentegen zijn alle bedrijven die hoog scoren op operational excellence, ook altijd goede netwerkregisseurs.’ Het omgekeerde is daarentegen niet per se waar: er zijn goede netwerkregisseurs van wie de processen niet excellent zijn.

Kortom, om als bedrijf uit te blinken, is een netwerk nodig. Zonder business partners lukt het niet en Koppius en Visser menen dat dit bedrijven dwingt om na te denken over hun netwerkstrategie. Hoe moeten ze zich positioneren in het netwerk? Met welke business partners moeten ze samenwerken, op wat voor manier en met welk doel? ‘Operational excellence hoeft niet het enige doel te zijn van netwerkregie. Business partners kunnen namelijk ook een uitstekende bron van nieuwe innovaties zijn, daarbij prima passend bij een Product Innovation strategie.’

Customer intimacy

Een goed voorbeeld vinden Koppius en Visser de samenwerking tussen BAM en UTS op het gebied van Smart Building Logistics. Doordat een aannemer en een verhuizer als echte partners een samenwerkingsverband zijn aangegaan, konden ze een nieuw concept bedenken voor de logistieke processen rondom een bouwplaats, wat leidde tot grote efficiencyslagen in tijd en kosten, plus een forse CO2-reductie.

Evenzo heeft een customer intimacy-strategie een netwerkaspect. ‘Lang niet elk bedrijf heeft de kwaliteit en investeringsruimte om klantgerichtheid een echt speerpunt te maken. De groei van gespecialiseerde customer contact centers speelt hierop in, om bedrijven veel werk uit handen te nemen op dit vlak.’

Volgens Koppius en Visser is dit wellicht nog wel het grootste voordeel van een goede netwerkstrategie: door slim gebruik te maken van de kwaliteiten van business partners en het eigen netwerk goed te regisseren, kunnen bedrijven strategisch focussen op datgene waar ze echt goed in zijn en daarin uitblinken. ‘Daar haal je de èchte winst’, aldus Koppius en Visser.

>Lees meer over procesverbetering in het februarinummer 2013 van SCM