Exportpositie Nederland is aan ontwikkeling toe

Nederlandse bedrijven zullen hun rol als market maker en regisseur op de wereldmarkt moeten vergroten, wil ons land zijn exportpositie vasthouden. Ook zullen er andere handelsroutes opgezocht moeten worden. Dat stelt het ING Economisch Bureau in het rapport ‘Van een gouden verleden naar een gouden toekomst?’

De wereldhandel zal de komende jaren weer sterker groeien als gevolg van toenemende globalisering, meent het ING Economisch Bureau. De Nederlandse economie zal daar echter niet automatisch van profiteren, omdat vergrijzing in Europa, de opkomst van de interneteconomie en duurzame trends de export onder druk gaan zetten, aldus het Economisch Bureau in het ter gelegenheid van Sail Amsterdam 2015 opgestelde rapport.

Achtste exporteur van de wereld

Nederland heeft zijn welvaart voor 38 procent te danken aan de exportpositie. Ons land is met 430 miljard euro aan goederenuitvoer in 2014 dan ook de achtste exporteur van de wereld. De basis voor deze sterke positie is – zo blijkt uit de analyse door het Economisch Bureau – voor naar schatting 60 procent te danken aan de Nederlandse handelsgeest, de logistieke kwaliteiten en de goede ligging van Nederland.

De Nederlandse export hangt sterk samen met de wereldhandel, die naar verwachting de komende decennia blijft groeien door verdergaande globalisering, opknippen van productketens en vrijhandelsverdragen. Dit is gunstig voor de Nederlandse export. Ondanks dat komt de positie van Nederland als hét aanvoerland van Europa de komende decennia onder druk te staan, voorspelt Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING Nederland.

‘Transparantie door internetmarktplaatsen als Alibaba.com zetten de rol van Nederland als handelaar onder druk’, voorspelt Blom. Bovendien drukken de vergrijzing in Europa, het hergebruik van materialen, hernieuwbare energie en 3D-printen de behoefte aan aanvoer aan Europa, meent zij. Tot slot ontstaan volgens Blom routes over land en via de noordelijke IJszee die gaan concurreren met aanvoer via Nederland.

Kansen voor Nederland

Het Economisch Bureau ziet desondanks ook kansen voor Nederland, maar die vragen wel een stevige ontwikkeling. Nederlandse bedrijven kunnen in de eerste plaats hun rol als market maker en regisseur voor goederenstromen vergroten, meent het Economisch Bureau. Kwaliteiten zoals een goede talenkennis, een sterke digitale infrastructuur en goede productkennis zijn daarvoor van belang.

Daarnaast maakt de groeiende koopkracht buiten de landsgrenzen het mogelijk om hoogwaardige Europese producten naar de rest van de wereld te transporteren. Nederland kan machines en auto’s van Europese makelij naar groeimarkten brengen. Blom: ‘Dan vergroot Nederland ook de efficiency: nu gaan de zeeschepen vaak leeg terug naar Azië.’

Lees meer over de supply chain manager en supply chain software als succesvol exportproduct in Supply Chain Magazine 5 2015 (verschijningsdatum: 4 september 2015).