Export naar landen buiten Europa stijgt explosief

Nederlandse exporteurs profiteren van de toegenomen vraag uit het buitenland. De export naar landen buiten de EU steeg tussen 1996 en 2012 met liefst 80 procent, terwijl die binnen de EU in dezelfde periode met slechts 7 procent steeg. De export naar Afrika maakte de sterkste groei door. Dat blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau.

Het zijn vooral ondernemers in de industrie die profiteren van de stijgende buitenlandse vraag, met in hun kielzog de transporteurs. De laatste groep neemt het grootste deel van de extra vervoersbewegingen voor hun rekening. De groei in transport is vooral af te lezen in de cijfers van de groeiende containeroverslag in zeehavens en de verwerking van luchtvracht op Schiphol.

Bij deze juichende cijfers plaatst ING een kanttekening. Willen de betrokken ondernemers ook in de toekomst profiteren van verbeterde winstvooruitzichten, dan is het belangrijk de mix van risicobeheersing en werkkapitaalbeheer te optimaliseren. Doordat leveranciers veelal eerder worden betaald dan afnemers betalen, ontstaat er een aanzienlijk verschil in inkomsten en uitgaven. Dat genereert druk op de financiële middelen (liquide of kort krediet), aldus de ING.

Extra risico’s
Zij wijst ook op extra risico’s voor ondernemers, zoals valuta- en landenrisico’s. Zeker als de groei tot stand komt via nieuwe klanten uit landen waaraan nog niet eerder is geleverd. Daarnaast gelden nog de ‘normale’ risico’s, zoals het fabricagerisico (in de periode tussen verkoop en levering loopt de verkoper het risico dat producten niet worden afgenomen). In dat geval zijn de kosten al gemaakt doordat inkooporders al zijn geplaatst of (een deel van) de bestelling al gereed is en op voorraad wordt gehouden. Ook kunnen nog extra kosten optreden tijdens de verzending, bijvoorbeeld door diefstal, beschadiging of verlies van partijen.

Groeiverwachting
De totale huidige exportgroei schommelt dit en vorig jaar tussen de twee en vier procent. De verwachting is dat de export ook in 2013 zal groeien. Europese landen zijn goed voor ruim driekwart van de vraag naar Nederlandse producten. Het exportaandeel van landen buiten Europa is toegenomen tot ruim 21 procent.

> Download hier het rapport