Coyote Logistics: ‘Evenwicht nodig tussen technologie en menselijke expertise’

Coyote Logistics

Europese verladers en vervoerders worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen. Allebei geven ze ook de voorkeur aan evenwicht tussen technologie en menselijke expertise in de supply chain. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksresultaten van Coyote Logistics, een wereldwijde third-party logistiek dienstverlener (3PL), over de uitdagingen waarmee professionals in de supply chain in de huidige onvoorspelbare markt te maken hebben.

Omdat de Europese markt voor wegtransport nog steeds erg versnipperd is, zien supply chain professionals zich geconfronteerd met een complexe sector. Maar liefst 50 procent van de verladers werkt met meer dan dertig vervoerders tegelijkertijd; het vergt dan ook een goede kennis van de markt om dit efficiënt te organiseren. De studie ‘The Evolution of Technology + Humanity: Building a supply chain for Long-Term success’ combineert resultaten van twee unieke verlader- en vervoerdersonderzoeken met een eigen klantenonderzoek van Coyote Logistics.

Uit het onderzoek blijkt dat verladers en vervoerders grotendeels tegen dezelfde problemen aanlopen. Stijgende kosten, toenemende complexiteit, capaciteitstekort, de behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid en beter zicht in de supply chain behoren tot de belangrijkste uitdagingen. Bovendien blijkt uit de resultaten dat voor verladers en vervoerders de ideale balans tussen technologie en menselijke expertise voor supply chain-taken 60:40 is. Dit bevestigt de visie die Coyote Logistics al lange tijd heeft, namelijk dat de twee moeten samenwerken om te slagen in een veranderende wereld.

Succes op de lange termijn

Technologie en menselijke expertise zijn beide nodig zijn voor succes op de lange termijn in de supply chain, zegt Joel Gard, hoofd van Coyote Logistics Europa. ‘De studie ‘Technology + Humanity’ geeft ons meer inzicht in de uitdagingen waar verladers en vervoerders tegenwoordig mee geconfronteerd worden met betrekking tot nieuwe technologieën. Dit stelt ons in staat beide partijen beter te ondersteunen met de nodige kennis, middelen en inzichten die hen in staat stellen hun business goals te behalen en te overtreffen.’

Om beter te begrijpen hoe verladers en vervoerders de efficiëntie in hun supply chain kunnen verbeteren, analyseerde ‘Technology + Humanity’ welke van de dertien taken het meest geschikt zijn voor menselijke expertise, welke functies met technologie kunnen worden geoptimaliseerd en welke een combinatie van beide vereisen. De resultaten tonen aan dat menselijke expertise onvervangbaar is in creatieve, besluitvormings- en strategische taken, zoals klantcommunicatie en het oplossen van verzendings- en leveringsproblemen.

60:40-balans tussen technologie en menselijke expertise

Op het gebied van automatisering melden verladers en vervoerders dat technologie het best inzetbaar is om operationele taken – zoals het beheer van voorraden en het boeken van zendingen – te ondersteunen. Hoewel de studie de vele mogelijkheden om technologie in de supply chain te integreren illustreert, hebben de respondenten geen mogelijkheden opgegeven die volgens hen het beste alleen door technologie worden uitgevoerd. In plaats daarvan pleiten verladers en vervoerders voor een 60:40-balans tussen technologie en menselijke expertise in supply chain-taken.

‘De beste resultaten worden geboekt wanneer technologie en mensen samenwerken, omdat we ons richten op het inspelen op de veranderende eisen van de markt en de klant. Geen van beide kan bestaan in een silo’, aldus Christina Bottis, Chief Marketing Officer bij Coyote Logistics. ‘Technologie biedt zichtbaarheid en data die essentieel zijn voor het opstellen van een supply chain-strategie, terwijl menselijke expertise de sleutel is om de echte waarden van tools bloot te leggen, data in kaart te brengen en om te zetten in bruikbare supply chain-initiatieven en de beste strategische beslissingen voor de business te nemen.’

Supply chain evalueren

Om de ideale combinatie van technologie en menselijke ondersteuning te bereiken, zouden verladers en vervoerders volgens Coyote Logistics hun huidige supply chain moeten evalueren om in kaart te brengen welke taken door technologie moeten worden uitgevoerd en welke het beste kunnen worden overgelaten aan vakmensen. Van daaruit moeten supply chain professionals nagaan welke mogelijkheden er zijn om de efficiëntie te verhogen en welke hiaten met technologie of opgeleid talent kunnen worden ingevuld.