Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Service Logistiek Innovatie Symposium

donderdag | 20 juni 2019

LEF future center Rijkswaterstaat Utrecht

Donderdag 20 juni organiseert het Service Logistics Forum samen met TKI Dinalog en Gordian Logistic Experts in het LEF Future Center in Utrecht het Service Logistiek Innovatie Symposium. Dit symposium zal in het teken staan van service logistieke innovatie, de energietransitie en duurzaamheid. Servicelogistiek is een belangrijk innovatiethema voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is niet alleen goed voor de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven. Ook voor bredere maatschappelijke uitdagingen kunnen we op die manier tot oplossingen komen. En dat is nodig ook, gezien de omvangrijke opgaven rondom bijvoorbeeld de energietransitie en de circulaire economie. 

Economie van de toekomst

Waarom innovaties ook maatschappelijke waarde moeten hebben weet Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, als geen ander. Urgenda probeert de urgentie van het klimaatprobleem actief op de kaart te zetten en tegelijkertijd concrete oplossingen aan te dragen voor een snelle omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Daarnaast bouwt Urgenda mee aan een grote beweging die vraagt om een nieuwe circulaire economie die volledig draait op duurzame energie. Tijdens het symposium presenteert Marjan haar visie op de omschakeling naar een duurzame energievoorziening.

Goede uitgangspositie

Het is een uitdaging om in de toekomst servicelogistiek in Nederland concurrerend, duurzaam en veilig vorm te geven. Maar de uitgangspositie is meer dan goed. Servicelogistiek heeft sinds jaar en dag haar eigen kennisnetwerk, het Service Logistics Forum (SLF). Met de komst van Dinalog en later het TKI (binnen de Topsector Logistiek) ontstond een ecosysteem waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijven intensief met elkaar samenwerken in verschillende projecten. Dat zorgt voor een structurele verbetercyclus. Structurele uitbreiding van het netwerk helpt te komen tot nieuwe inzichten en grotere impact.

Concurrerend en duurzaam

SLF heeft inmiddels de stap gezet door te ontwikkelen tot een open innovatie community. Het nieuwe SLF wil daarmee nadrukkelijk een initiërende rol vervullen bij het bepalen van de innovatieagenda voor het service logistieke werkveld. Naast voor de sector bekende thema’s als predictive maintenance en spare parts management moeten dus ook duurzaamheid als thema daar een plek in krijgen. Die stap is wellicht kleiner dan het lijkt, want als we met slimme logistiek zorgen voor optimaal gebruik van assets en parts draagt dat ook bij aan efficiënt en zuinig gebruik van energie en grondstoffen.

Het Service Logistiek Innovatie Symposium wordt georganiseerd door Service Logistics Forum samen met TKI Dinalog en Gordian Logistic Experts. In een interactieve middag op een bijzondere locatie leren hoe service logistiek handvatten biedt voor innovaties? Ga dan naar de website en meld je aan!

Organisatoren

Service Logistics Forum
TKI dinalog
Gordian Logistic Experts