Europese wegvervoerders willen digitale samenwerking

goederenvervoer

77 procent van de Europese wegvervoerders verwelkomt de digitalisering van logistieke transportprocessen; een stijging van 10 procent vergeleken met vorig jaar. Dat blijkt uit het rapport ‘Capacity, Pricing & Technology: 2019 European Road Transportation Survey’ van Transporeon. Volgens het rapport wist verder ruim driekwart van de ondervraagden in 2018 zijn omzet te verhogen. Voor dit jaar zijn de verwachtingen wel iets voorzichtiger. In lijn met de huidige hoge vervoersprijzen verwacht 69 procent van de vervoerders dat hun diensten nog duurder zullen worden.

Vrachtuitwisselingsplatform Transporeon hield in mei van dit jaar voor de tweede keer een markt- en bedrijfsontwikkelingsenquête onder ruim duizend Europese wegvervoerders. Ondanks de economische neergang blijven zij optimistisch over de toekomst. Ook de prognose van de prijsontwikkeling veranderde nauwelijks. Net als vorig jaar verwacht de meerderheid een prijsstijging tussen de 1 en 5 procent. Dat is volgens 54 procent van de respondenten te wijten aan het tekort aan chauffeurs. 16 procent vermoedt dat ook de brexit de evolutie van de vervoersprijzen in 2019 zal beïnvloeden.

“De verwachte prijsstijgingen kunnen te maken hebben met de verhoging van de brandstofprijzen’’, zegt Oliver Kahrs, CEO van Tim Consult, een bedrijf dat tot de Transporeon Group behoort. Volgens Kahrs toont Transporeons webgebaseerde tool voor data-analyse, de Transport Market Monitor, aan dat wat de maandelijkse prijs- en capaciteitsontwikkelingen van het Europese wegvervoer betreft, de dieselprijs tussen januari en mei 2019 geleidelijk is gestegen. De prijzen zijn in juni licht gedaald, hoewel het algemene prijsniveau hoog is gebleven.

Volgens Thomas Einsiedler, Chief Product Officer bij Transporeon, sluit dit aan bij de vaststelling dat de evolutie van de diesel- en brandstofprijs door de meerderheid van de vervoerders (59%) wordt beschouwd als de meest invloedrijke factor voor de bedrijfsontwikkeling dit jaar. Op de tweede plaats staat verontrusting over de algemene economische evolutie (57%). Het chauffeurstekort, een thema dat de gesprekken bij het eerste Transporeon-onderzoek in 2018 domineerde, heeft dit jaar aan belang ingeboet, aldus Einsiedler.

Vrijwel alle wegvervoerders actief op de spotmarkt

92 procent van de vervoerders werkt met verladers op basis van vaste contracten en vaste transporttarieven, maar dient tegelijkertijd ook offertes in op de spotmarkt voor ad-hoctransporten. De meeste respondenten (55%) ontvangen driekwart van hun opdrachten via de contractmarkt en een kwart via de spotmarkt. 21 procent is evenveel betrokken bij beide markten en 12 procent genereert het grootste deel van zijn omzet via kortetermijnoffertes.

“De opsplitsing van contract- en spotmarkt is voordelig voor zowel verladers als vervoerders. Dankzij een gemengde strategie voor transportopdrachten kunnen industriële en handelsondernemingen meer flexibel reageren op onvoorziene gebeurtenissen. Als er meer vrachtruimte beschikbaar is, zoals dit jaar het geval is, kunnen verladers prijsvoordeel krijgen op de spotmarkt. Vervoerders daarentegen kunnen ad-hocbestellingen gebruiken om lege ritten te voorkomen en de routeplanning te optimaliseren”, legt Einsiedler uit.

Vervoerders positief over digitalisering transport en logistiek

In totaal 77 procent van de vervoerders verwacht dat hun eigen bedrijfssituatie zal verbeteren naarmate de digitalisering vordert, wat 10 procent meer is dan vorig jaar. Voor 62 procent van de respondenten optimaliseren online procedures de samenwerking met rederijen. 50 procent van de vervoerders verwacht geautomatiseerd betalingsverkeer. Meer dan een derde van de ondervraagden (35%) beschouwt end-to-end zichtbaarheid en de mogelijkheid om transporten te volgen als een belangrijke digitale dienst.

Wegvervoerders zijn zich er ook van bewust dat tender-platformen, zoals Ticontract, de concurrentie versterken. Tegelijkertijd bevestigen ze echter de voordelen van deze cloud-gebaseerde oplossing, zoals het netwerken met potentiële nieuwe klanten (38%). Daarnaast is de helft van de respondenten het eens met de stelling dat platformen voor e-sourcing het tender-proces gemakkelijker en efficiënter maken. En ongeacht hun steun voor de digitale transformatie wil 89 procent van alle deelnemers aan het onderzoek graag real-time feedback over het concurrentievermogen van hun online offertes. Op deze manier zouden ze zich kunnen aanpassen aan belangrijke partners en ook hun eigen prestaties beter kunnen beoordelen.