Europese marinescheepsbouwers bundelen krachten

SEA Defence

Scheepsbouwers, onderzoeksinstituten en supply chains van de marine uit acht Europese landen hebben zich verenigd in het project SEA Defence om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van toekomstige marineschepen. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor innovaties van dit project werden op 23 en 24 mei tijdens een slotevenement in Amsterdam gepresenteerd. 

De afgelopen dertig maanden is door een groot aantal van de belangrijkste Europese spelers op het gebied van marinetechnologie, -ontwerp en -scheepsbouw een uitgebreide, Europese haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te zien op welke gebieden ze hun krachten kunnen bundelen om de beste next-generation marineplatforms te kunnen ontwikkelen. De eerste fase van dit SEA Defence-project loopt nu ten einde, maar de samenwerking zal worden voortgezet, belooft coördinator Peter van Terwisga.

‘Nu er oorlog woedt in Oost-Europa, is het van het grootste belang dat de Europese marinedefensie-industrie samenwerkt om de veiligheid van de Europese Unie op eigen grondgebied en overzee te waarborgen’, verklaart Van Terwisga, die ook directeur European Naval R&D Affairs is bij Damen Naval. ‘Voor de lidstaten van de EU is het essentieel dat hun toekomstige marinevloot technologisch voorop blijft lopen en zich tegen alle mogelijke bedreigingen kan verdedigen. In plaats van dat ieder van ons probeert hetzelfde wiel uit te vinden, is het veel zinvoller onze kennis en middelen op bepaalde onderwerpen te bundelen.’

Samenwerking op Europees niveau noodzakelijk

Het SEA Defence-project is gebaseerd op de overtuiging dat samenwerking op Europees niveau noodzakelijk is om het concurrentievermogen van de Europese marine-industrie in stand te houden. Het uiteindelijke doel is om zo gezamenlijk de meest geavanceerde schepen te kunnen ontwerpen die, hoewel verschillend van elkaar, nauw kunnen samenwerken en veilig en efficiënt met elkaar kunnen communiceren.

Om dit te bereiken heeft het project twaalf partners en zeven ministeries van Defensie uit acht landen verenigd. Hiertoe behoren zeven van Europa’s grootste marinescheepsbouwers: Damen Naval (Nederland), Fincantieri (Italië), Naval Group (Frankrijk), Navantia (Spanje), SAAB Kockums (Zweden), en Lürssen Defence en Thyssenkrupp Marine Systems (Duitsland). Andere belanghebbenden zijn Atlas Elektronik, Blohm+Voss, Cetena, CTN, Naviris, MARIN, OMT, SAES, Sirehna Naval Group, Sea Europe en TNO.

SEA Defence legt basis voor verdere samenwerking

Hoewel de projectpartners van oudsher met elkaar concurreren, heeft SEA Defence de basis gelegd voor verdere marinesamenwerking in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF). De partners kwamen tijdens verschillende workshops bijeen om onderwerpen te bespreken als nieuwe energieoplossingen, geïntegreerd scheepsbeheer, de ontwikkeling van onbemande technologie en een vlootsysteem waarmee schepen van verschillende landen inlichtingen, gegevens en meer kunnen delen.

Roadmaps voor Europese marinesuperioriteit

‘Uit onze samenwerking tijdens SEA Defence zijn al verschillende nieuwe EDF-projecten voortgekomen en het is ongelooflijk bemoedigend te weten dat er nog meer projecten zullen volgen’, aldus Van Terwisga. ‘We hebben zeven overkoepelende roadmaps vastgesteld die de weg banen naar Europese marinesuperioriteit in deze snel veranderende geopolitieke situatie. Deze roadmaps zullen door de industrie en de lidstaten worden gebruikt om gezamenlijke Europese activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor de komende jaren vast te stellen.’

SEA Defence is een onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief van SEA Naval, de permanente werkgroep van SEA Europe. SEA Naval vertegenwoordigt het industrieplatform voor de uitvoering van huidige en toekomstige marinedefensieprogramma’s.