Europese maakindustrie verwacht flinke omzetgroei door Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Industriële bedrijven zien kunstmatige intelligentie (AI) als een van de belangrijkste middelen voor groei. Dit komt met name door mogelijkheden voor meer efficiëntie, flexibiliteit en differentiatie, blijkt uit onderzoek onder 858 professionals en executives uit de industriële sector, uitgevoerd door Hewlett Packard Enterprise (HPE) en Industry of Things World, de grootste industriële IoT-conferentie van Europa. Ontoereikende kwantitatieve en kwalitatieve data, maar ook een gebrek aan expertise worden gezien als grootste uitdagingen voor verdere AI-adoptie.

Gemiddeld verwachten respondenten in 2030 een omzetstijging te noteren van 11,6 procent als gevolg van AI-adoptie. Daarnaast zien ze een potentiële margestijging van 10,4 procent. Respondenten verwachten voordelen van AI in vrijwel alle onderdelen in de industriële waardeketen, maar zien ook mogelijkheden voor differentiatie van bedrijfsproducten en -diensten. Deze verwachting wordt aangewakkerd door het hoge slagingspercentage van voltooide AI-projecten: 95 procent van de respondenten met geïmplementeerde AI-projecten zegt zijn doelen te hebben behaald of zelfs overtroffen.

‘Kunstmatige intelligentie vormt de kern van de Vierde Industriële Revolutie. Het is een belangrijk element in de stap van automatisering naar autonomie, maar ook in het creëren van groei en concurrentievoordeel’, aldus Volkhard Bregulla (foto), Vice President Global Manufacturing, Automotive en IoT bij HPE. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat de Europese industriële sector de strategische kracht van AI heeft begrepen en omarmd, maar het laat ook de essentie zien van het dichten van de kloof tussen data en skills om het potentieel volledig te ontketenen.’

AI niet gezien als ‘job killer’

Van de respondenten zegt 61 procent bezig te zijn met AI, waarbij 11 procent de technologie zelfs volledig heeft geïmplementeerd in kernfuncties of activiteiten binnen het bedrijf. Bij 14 procent staat dit op de agenda voor de komende twaalf maanden en 36 procent is bezig met de evaluatie van implementaties. De ondervraagden denken het komende jaar gemiddeld 0,48 procent van hun omzet in AI te investeren. In lijn hiermee ziet tweederde van de respondenten AI niet als ‘job killer’: zij verwachten dat de overbodig gemaakte banen volledig worden gecompenseerd door dankzij AI gecreëerde jobs.

De use cases waarin respondenten gebruikmaken van AI zijn verspreid over de hele waardeketen, inclusief research & development (38%), demand forecasting (21%), productieplanning (18%), operations (32%), onderhoud (34%), verkoop (20%) en services (29%). Kerndoelen van AI-implementaties zijn onder andere efficiëntieverhoging in operations, onderhoud en waardeketens (57%), verbeteren van de klantervaring (45%), verbeteren van producten en diensten door nieuwe functies toe te voegen (41%), snel en automatisch aanpassen aan veranderende omstandigheden (37%), creëren van nieuwe bedrijfsmodellen (34%) en het beter afstemmen van vraag en aanbod met verbeterde prognoses en planningen (32%).