Europees bedrijfsleven vreest productdumping China

Er is een reële kans dat China dit jaar de status van markteconomie krijgt. Voor het Europese bedrijfsleven zou dat betekenen dat het weinig meer in te brengen heeft tegen goedkope import uit China. De vraag is dan ook wat de Europese Commissie gaat doen, bericht het FD van 30 december 2015.

Dat China de status van markteconomie krijgt, is een toezegging die vijftien jaar geleden al werd gedaan. China werd destijds lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het kreeg de verlangde status toen echter niet. Het was een concessie die China deed, omdat de toetreding tot de WTO anders zeker niet was doorgegaan.

Voor de grootste handelsmachten in de WTO was dit ook dé manier om hun industrieën te beschermen tegen spotgoedkope Chinese import. Wanneer een vermoeden rees van dumpingpraktijken, moesten Chinese exporteurs bewijzen wél marktconform te opereren. Anders werden extra importtarieven opgelegd.

Bewijslast

In december van dit jaar kan aan de achtergestelde positie van China een einde komen. Bij China’s toetreding tot de WTO beloofden Europa, de VS, Japan, Canada en andere grote economieën namelijk dat het land in december 2016 wél voor de status van markteconomie in aanmerking kwam. Daarmee zou de bewijslast voor Chinese bedrijven in antidumpingzaken komen te vervallen.

Het vooruitzicht maakt Europese politici en bedrijven nerveus, want de belangen voor het bedrijfsleven zijn enorm. De Europese staal- en papierindustrie en producenten van zonnepanelen en fietsen gaan het met Chinese concurrentie moeilijk krijgen, menen betrokkenen. China kampt momenteel immers met overcapaciteit en de afzetperspectieven laten te wensen over.

Lobby bedrijfsleven

Hoe hard de destijds gedane toezegging over een wijziging van China’s status is, is nu de vraag. Het bedrijfsleven voert al maandenlang een sterke lobby om de besluitvorming van de Europese instellingen te beïnvloeden. De Europese staalindustrie luidde recent zelfs nog de noodklok over de invloed van goedkoop Chinees staal, terwijl ze zelfs nog wordt beschermd door antidumpingmaatregelen, aldus het FD.