Europa in beweging

Europa is de laatste maanden enorm in beweging op allerlei fronten. Naast de gebruikelijke internationale goederstromen hebben de enorme vluchtelingenstromen vanuit Syrië en andere oorlogsgebieden steeds meer impact op de Europese economie en de supply chains. Bij Calais zijn veel opstoppingen ontstaan vanwege de vereiste controles op vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk. En nu sluiten zich langzamerhand de grenzen aan de oostkant van de Europese Unie. De roep om nieuwe grenscontroles binnen de EU klinkt ook steeds vaker, veelal om politiek redenen, zonder oog te hebben voor de desastreuze economische gevolgen voor het grensoverschrijdende goederenvervoer.

In deze turbulente tijden roeren ook de overheden zich ook meer en meer. In Nederland zijn de tarieven voor geïmporteerde etenswaren verhoogd. De voedselinspectie is in Rotterdam 45 tot 72 procent duurder dan in Antwerpen en 22 procent duurder dan in Duitse havens. Dit kan leiden tot verschuiving van importstromen. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat Nederland op gebied van btw-afdracht en -afhandeling het meest aantrekkelijk land in Europa is, gevolgd door België.

Ook de Europese Commissie heeft recentelijk van zich laten horen door Nederland te beschuldigen van illegale staatssteun aan Starbucks, dat in Amsterdam haar Europese koffiebranderij heeft. In werkelijkheid betreft dit echter een gunstige belastingregeling voor multinationale productiebedrijven die intern met ‘transfer pricing’ werken. Vrijwel alle producerende multinationals hanteren dit principe voor hun Europese of wereldwijde supply chains, die zich vanwege belastingtechnische redenen in grote getale in Zwitserland bevinden. Overigens is Zwitserland sinds dit jaar een stuk minder aantrekkelijk geworden nu de Zwitserse frank in één keer ongeveer twintig procent duurder is geworden ten opzichte van de euro.

Deze voor Nederland ongunstige ontwikkelingen heeft autofabrikant Tesla er niet van weerhouden om afgelopen september in Tilburg de eerste volledige eindassemblagefabriek in Europa te openen. Tesla had in 2013 al een distributiecentrum met assemblage-activiteiten in gebruik genomen. Voor de supply chain professional is het belangrijk om te bepalen wat de impact is van deze Europese ontwikkelingen voor zijn bedrijf. Supply Chain Magazine brengt daarvoor in dit nummer de nodige artikelen en een overzichtelijke kaart van Europa.

ir. Martijn Lofvers
uitgeefdirecteur & hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl