Euramax vergroot operational excellence met visual analytics

I make it happen. Dat is de medewerkersfilosofie van Euramax, internationaal specialist op het gebied van bandgelakt aluminium (coil coating). ‘Om onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun dagelijkse werk dienen alle middelen voor data-exploratie en rapportage beschikbaar te zijn om hen te helpen’, zegt Peter Wijers, business support manager bij Euramax. De producent koos recentelijk voor SAS Visual Analytics om op basis van visuele data-exploratie het innovatievermogen en operational excellence verder te vergroten.

Tijdens een bijeenkomst van SAS voor producenten en retailers in Huizen op 14 mei 2013 deelde Wijers zijn prille ervaringen met de nieuwe software. Voorafgaand aan zijn presentatie was het woord aan Patrick van Loon van SAS, die een introductie gaf op visual analytics. ‘Conventionele business intelligence focust op de informatie die voorhanden is, niet noodzakelijkerwijs op de informatie die vereist is’, zegt Van Loon.

Traditioneel gezien zijn er enerzijds de business users met een interne focus. Ze gebruiken standaard rapporten en KPI’s om de complexiteit te begrijpen. ‘In de praktijk roept ieder rapport echter meer vragen op, dan dat het antwoorden levert’, vervolgde Van Loon. ‘Dat hoeft geen probleem te zijn, maar wat doe je dan met die vragen?’ Anderzijds zijn er de data-analisten, die een externe focus hebben. ‘Zij houden zich bezig met wat er buiten de muren van het bedrijf gebeurt en zoeken naar verbanden. Maar de vraag is of die altijd relevant zijn voor de business.’

Volgens Van Loon hebben de twee werelden van business users en data-analisten heel lang naast elkaar gelegen, terwijl ze wel van elkaar afhankelijk zijn. Van Loon: ‘Business users hebben zowel interne als externe informatie nodig. Onze oplossing koppelt de twee werelden aan elkaar door een combinatie te maken van flexibele zelfbediening in data-exploratie en analytics. Euramax zal vertellen waarom ze besloten hebben deze aan hun palet van oplossingen toe te voegen.’

Nieuwe visie

Ferrari Theme ParkEuramax streeft ernaar om een premium coil coating bedrijf te zijn, met een focus op innovatie en operational excellence. Met vestigingen in Roermond en Corby (Verenigd Koninkrijk) produceert Euramax jaarlijks vijftienduizend kilometer aan bandgelakt aluminium. ‘We proberen groots te zijn in projecten’, vertelt Wijers. Het prestigieuze Ferrari Theme Park in Abu Dhabi is een goed voorbeeld. Het dak van gecoat aluminium is meer 200.000 m2 en het totale project, inclusief aluminium façade, is 300.000 vierkante meter.

Het motto ‘Colour your world with Euramax’ dat het bedrijf hanteert, is afkomstig van ex-Philips topman Jan Timmerman, die afgelopen jaar als senior vice president en managing director bij Euramax aantrad. Hij bracht een nieuwe visie om kracht en kwaliteit uit te stralen. De medewerkersfilosofie ‘I make it happen’ vloeide daaruit voort.

Dagelijks gebruik

‘We wilden onze medewerkers ondersteunen in hun dagelijkse werk met betere mogelijkheden voor data-exploratie en rapportage. Traditionele business intelligence-systemen leveren standaard informatie’, zegt Wijers. ‘We zochten iets waar we snel data in kunnen stoppen en waar medewerkers zelf in kunnen “spelen” zonder dat dit ontwerptijd van IT in beslag neemt.’ Tegelijkertijd werd Nederland de nieuwe hoofdafdeling, waardoor er behoefte ontstond om geconsolideerd te rapporteren.

Euramax koos voor Visual Analytics van SAS. De producent heeft al een historie met deze specialist in business intelligence en business analytics sinds 1992. Wijers glimlacht als hij zich de pagina’s dikke rapporten uit die tijd voor de geest haalt. De hedendaagse Visual Analytics-tool is een stuk krachtiger. Euramax heeft bijvoorbeeld veel sneller inzicht in de afkeur die optreedt binnen hun productieprocessen. De exploratiemogelijkheden van Visual Analytics stellen het bedrijf namelijk in staat direct te achterhalen wat mogelijke oorzaken zijn en zo kan Euramax onmiddellijk bijsturen. In het verleden duurde dergelijke analyses dagen, of soms weken; met extra productieverlies tot gevolg.

Toeval

De directie van Euramax was snel overtuigd vanwege de visualisering en de eenvoudige ontsluiting op de iPad. ‘Iedereen kan dit gewoon. En als het makkelijk is, dan gaat iemand ook verder zoeken.’ Zelf ontdekte Wijers per toeval een bijkomstige toepassing voor REACH. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen en is Europese verordening voor chemische stoffen die stelt dat een bedrijf de risico’s moet kennen van stoffen dat het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten. Daarnaast moet het maatregelen nemen om die risico’s te beheersen.

Wijers: ‘Klanten eisen tegenwoordig een certificaat waarmee we kunnen aantonen dat er geen verboden stoffen voor hun producten zijn gebruikt. Als ik dit in een draaitabel had moeten zetten, dan was dit veel te groot en complex geworden. Ik heb dit in SAS gezet en ben ermee gaan spelen. Met SAS vond ik een oplossing voor een berg data die je in stukken zou moeten hakken, maar waar je zelf het overzicht zou verliezen. Deze nieuwe mogelijkheid heeft mij verrast.’

Euramax rolt de oplossing na de zomer verder uit.