EUphoria

Europa heeft momenteel niet al te veel redenen om te juichen. Er is lichte onzekerheid over de monetaire unie en de euro. Binnen de EU laten de zwakkere landen, met name Griekenland, een economische daling zien en groeien de sterkere landen, vooral Duitsland, maar beperkt. Maar dat neemt niet weg dat de EU met 500 miljoen inwoners de grootste afzetmarkt van de wereld is en ongeveer twintig procent van ’s werelds Bruto Nationaal Product genereert.

En 32 procent van de top 100 bekendste wereldmerken komen uit Europa. Slechts zeven merken komen uit Azië, naast Samsung en Nintendo louter automerken uit Japan en Zuid-Korea. De rest van de merken is afkomstig uit de VS. De BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China hebben nog geen merken in de top 100, maar dat gaat ongetwijfeld veranderen in de toekomst.

Binnen Europa zijn de ook de nodige verschuivingen te zien. De economische groei ligt de komende jaren in Oost-Europa. Dit is goed te zien op de kaart van Europa die Supply Chain Magazine samen met Buck Consultants heeft ontwikkeld en vanaf dit novembernummer jaarlijks gaat publiceren. Naast de zogenoemde ‘blauwe banaan’ vanaf Engeland over de Benelux en het westen van Duitsland naar Noord-Italië ontwikkelen zich nieuwe welvaartsgebieden in Midden-Europa en in Rusland.

Behalve de logistieke infrastructuur van zeehavens, luchthavens, binnenvaart en spoorlijnen, staan ook de industriële clusters weergegeven op de supply chain-kaart van Europa. Van de top 100 bekendste merken hebben we proberen te achterhalen waar zij in Europa eigen productie hebben. Dat bleek behoorlijk lastig te zijn en soms onmogelijk. Bepaalde modemerken willen een label ‘Made in Italy’ gebruiken, terwijl de eigenlijke productie in een ander (goedkoper) land plaatsvindt.

In het kader van transparantie in de supply chain en Corporate Social Responsibility vind ik het niet meer dan logisch dat alle producenten op hun website publiekelijk toegankelijk publiceren waar zij produceren in eigen beheer en waar uitbesteden. Onze kaart van Europa is de eerste aanzet om te laten zien wat er binnen de supply chains allemaal gebeurt. Volgend jaar hopen we gebruik te maken van alle open feedback van producenten in Europa.

ir. Martijn Lofvers
hoofdredacteur Supply Chain Magazine
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl