ESG-barometer: gebrek aan inzicht in supply chain staat duurzame operatie in de weg

duurzaamheidsprestaties

In de transitie naar een duurzame economie is het gebrek aan inzicht in de supply chain een van de grootste uitdagingen. Dat blijkt uit de Nationale ESG-barometer van KPMG. 51 procent van de beleidsmakers in het bedrijfsleven heeft geen idee of producten en grondstoffen die uit het buitenland worden gehaald op een eerlijke, veilige en verantwoorde manier gemaakt worden. Ook oplopende kosten, oneerlijke concurrentie buiten de Europese Unie en de toenemende en ingewikkelde regeldruk behoren tot de vijf meest genoemde bezwaren om duurzaam te kunnen ondernemen.

Als een van de belangrijke logistieke knooppunten voor de import en export in Europa, speelt Nederland een sleutelrol in de immense opgave tot verduurzaming waar de Europese Unie zich met de Green Deal aan verbonden heeft. Doel is het stapsgewijs verplichten van bedrijven in te zetten op ESG, wat staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur).

Onderdeel hiervan is de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hiermee wordt naar verwachting in 2023 een belangrijke volgende stap gezet voor het rapporteren op ESG-inspanningen. Het aantal Nederlandse bedrijven dat aan deze rapportageverplichtingen moet voldoen wordt onder de CSRD sterk uitgebreid. Alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers moeten straks inzicht verschaffen in de status van hun duurzame operatie.

Helft beleidsmakers koopt maatschappelijk verantwoord in

In de nieuwe ESG-barometer ‘Duurzaam vooruit’ geeft de helft van de ondervraagde beleidsmakers aan dat zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord wordt ingekocht en waar mogelijk materiaal steeds vaker wordt hergebruikt. Tegelijkertijd zegt niet meer dan 18 procent verantwoordelijkheid te nemen voor eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden van aangekochte producten en grondstoffen.

De invoering van de Europese rapportage-eisen heeft flinke impact op dataverzameling, -analyse en verslaglegging. Zo moet helder worden waar gebruikte grondstoffen vandaan komen, onder welke omstandigheden deze zijn geproduceerd, hoe ze zijn vervoerd en wat de milieu-impact is van de hele keten. Gebrek aan inzicht in de supply chain komt vooral door taalbarrières, beperkte beschikbaarheid of lastig te realiseren gegevens en afwijkende wet- en regelgeving buiten de grenzen van Europa.

Meer inzicht in de herkomst van producten

‘De coronapandemie heeft eens te meer aangetoond hoe kwetsbaar de toeleveringsketen van producten, grondstoffen en onderdelen is voor ondernemers. Tegelijkertijd is dat een pleidooi om meer inzicht te verschaffen in de herkomst van producten. Met het doel eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden voor iedereen ter wereld mogelijk te maken. Dat is een flinke opgave waarvoor bedrijfsbestuurders ook hun bijdrage kunnen leveren’, aldus Jerwin Tholen, Partner Sustainability bij KPMG.

De status van de duurzaamheidsagenda van ondernemend Nederland werd bepaald op basis van onderzoek onder ruim 260 (financiële) beleidsmakers bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Onderdeel van dit rapport zijn ook de resultaten van eerder KPMG-onderzoek aan de hand van de jaarverslagen van de top-25 van beursgenoteerde en de 25 grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.