Erik Bosman, Cerus: ‘Zonder het juiste team kun je nooit winnen’

Erik Bosman

Erik Bosman heeft zijn functie als Senior Director Finance and Operations EMEA bij Cerus verruild voor die van Senior Director Global Supply Chain bij dit biomedische bedrijf. Aan Bosman de taak een wereldwijde supply chain-organisatie neer te zetten met een strategie die aansluit bij de overall-visie van Cerus. ‘Voor mij is prioriteit nummer 1 het creëren van het juiste team. Want zonder het juiste team kun je nooit winnen.’

Vanwaar de interne overstap?

‘Inmiddels ben ik vijfenhalf jaar werkzaam bij Cerus, een biomedisch bedrijf dat zich richt op de veiligheid en beschikbaarheid van bloedproducten voor transfusies van bloedplaatjes, plasma en op niet al te lange termijn ook rode bloedcellen. Gedurende mijn tijd bij Cerus ben ik het feit dat we echt levens redden en onze technologie naar de toekomst toe steeds belangrijker gaat worden, meer en meer gaan waarderen. In de afgelopen vijfenhalf jaar was ik verantwoordelijk voor finance en operations binnen de EMEA-regio. Sinds een jaar of twaalf zijn we commercieel actief in Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, maar momenteel begint ook het commercieel succes in de Verenigde Staten een vlucht te nemen. Daardoor kreeg de organisatie behoefte aan een wereldwijde supply chain-organisatie. Ik heb de kans gegrepen en ben trots dat ik nu sinds 1 januari 100 procent verantwoordelijk ben voor de global supply chain met teams in de VS en Europa.’

Wat houdt je functie in?

‘Het is mijn taak om een wereldwijde supply chain-organisatie neer te zetten met een strategie die aansluit bij de overall-visie van Cerus. Samen met leveranciers en fabrikanten moet ik zorgen dat de gehele supply chain, zowel Europa als de VS, op elkaar aansluit en kan voldoen aan onze huidige, maar ook toekomstige vraag. Visibility en het dicht op je partners zitten, is daarvoor een vereiste. Om de doelen te kunnen behalen, is het daarnaast van belang dat het team aansluit bij de strategie. Voor mij is prioriteit nummer 1 dan ook het creëren van het juiste team. Want zonder het juiste team kun je nooit winnen.’

Wat zijn de doelen van Cerus?

‘De vraag naar onze commercieel beschikbare  producten voor bloedplaatjes en bloedplasma is vorig jaar met 50 procent gestegen. Kijkend naar de komende jaren denken we dat we op een jaarlijkse groei moeten rekenen van zo’n 25 procent voor die productcategorieën. Het opschalen van capaciteit is vaak een traject van minimaal twee jaar en vraagt dus om een langetermijnvisie. Daarnaast zijn er diverse producten die de komende jaren gelanceerd zullen worden. Ik moet zorgen dat leveranciers en fabrikanten geïnformeerd zijn, zich kunnen vinden in de langetermijnstrategie en hun capaciteit aansluit bij ons groeipotentieel.’

Wat staat er de komende tijd op de agenda?

‘Allereerst moet er gezorgd worden dat de juiste mensen worden aangetrokken en er een volwaardig supply chain-team staat. Tegelijkertijd moet er worden gezorgd voor de juiste capaciteit die aansluit bij de korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen. Dit vereist het creëren van inzicht en het focussen op partnerships met strategische leveranciers en fabrikanten. Mocht er zich ergens een beperking in de capaciteit voordoen, dan zie ik het als mijn taak samen met de klant en de rest van de organisatie oplossingen te vinden. Door het juist toepassen van Sales & Operations Planning-processen ga je er natuurlijk vanuit dit voldoende tijdig te kunnen managen door bijvoorbeeld buffervoorraden aan te leggen.’