Enorme logistieke verplaatsingsdynamiek op komst

Van de grote logistieke bedrijven in Nederland wil 55 procent uitbreiden, fysiek groeien of verplaatsen. De belangrijkste redenen voor deze grote dynamiek zijn groei van de onderneming, aanpassing van de supply chain of efficiencyvergroting van het netwerk. Bijna de helft van de dynamische groep zoekt naar uitbreiding buiten de eigen regio. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Stec Groep – Logistiek in Beeld – onder driehonderd grote verladers en logistiek dienstverleners.

Het onderzoek werd opgesteld en uitgevoerd samen met de logistieke bedrijvenparken Prisma (Zoetermeer/Lansingerland), Medel (Tiel), Maastricht Aviation Valley, de gemeente Oss en Port of Twente. Doel is toekomstige dynamiek in de logistiek beter te bedienen.

Veel logistieke bedrijven geven hun huidige locatie een goed rapportcijfer: gemiddeld een 7,8. De grote dynamiek komt dus niet doordat bedrijven ontevreden zijn, maar door groei en verbetering van netwerken van de bedrijven. Een kwart van de bedrijven geeft de huidige locatie een laag rapportcijfer: een 7 of lager, blijkt uit Logistiek in Beeld.

Ruim 40 procent van de logistieke bedrijven zoekt over grote afstand. De helft van deze groep heeft een spontane voorkeur voor Zuid-Nederland, en daarnaast voor de Randstad, Oost-Nederland en minder voor Noord-Nederland.

In de top 3 van wat de logistieke bedrijven belangrijk vinden bij hun locatiekeuze staan de transportkosten op nummer 1. Opvallend zijn daarna de zeer hoge scores voor de beschikbaarheid en de kosten van personeel. Logistieke bedrijven zijn ervan doordrongen dat de arbeidsmarkt een steeds belangrijkere factor voor hun succes is.

Optimale bereikbaarheid

Aanbieders van grond en gebouwen kunnen de logistiek beter bedienen als ze zorgen voor een optimale bereikbaarheid over de weg. Ook vragen bedrijven meer service en flexibiliteit van hen: ze willen snel operationeel kunnen zijn, ruime planologische mogelijkheden en aanwezigheid van heel grote kavels.

Bedrijven noemen de arbeidsmarkt opvallend weinig bij deze vraag, ze zien blijkbaar vrijwel geen mogelijkheden voor regio’s en gemeenten om dit te verbeteren óf ze zien nog weinig verschillen tussen regio’s wat de arbeidsmarkt betreft. Juist de locaties buiten de hot spots kunnen op dit punt echter het verschil maken.

Een kwart van de bedrijven geeft aan zijn locatiekeuze niet volledig rationeel te maken, aldus Logistiek in Beeld. Een grote groep (43 procent) geeft ook aan niet over alle feiten te beschikken van de verschillende alternatieven die er zijn. Daarmee is een grote groep bedrijven beïnvloedbaar in zijn locatiekeuze, is de conclusie van Stec Groep.

Vraag het volledige rapport op>>