Emissierapportages: zo breng je je scope 3 in kaart

emissierapportages

Sustainability was hot tijdens inNOWvate. Niet gek nu de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn intrede doet en bedrijven zenuwachtig worden van de rapportageverplichtingen die dit met zich meebrengt. Softwareleveranciers BigMile, Gryn en Carbmee lieten gelukkig zien dat je veel van die emissierapportages kunt automatiseren op zo’n manier dat je er nauwelijks nog werk aan hebt.

Door Mirjam Hulsebos

Beursgenoteerde bedrijven vallen nu al onder de Europese CSRD-regelgeving en zijn daarmee verplicht te rapporteren over de CO2-uitstoot van hun volledige keten, zowel upstream als downstream. Wat later gaat deze wet ook gelden voor middelgrote bedrijven. In heel Europa gaat het om maar liefst 50.000 bedrijven die rapportageplichtig worden. Dit heeft ook impact op alle b2b-klanten en toeleveranciers van deze bedrijven, want zij zijn degenen die informatie over de scope 3-emissies zullen moeten aanleveren.

Omdat het in grotere bedrijven al snel om honderden of duizenden toeleveranciers gaat, is het geen doen om alle data handmatig te verzamelen en in een auditeerbaar format te gieten; vooral niet omdat het geen eenmalige activiteit is, maar een doorlopende. Daarom zijn er veel softwareleveranciers in dat gat gesprongen.

Transportemissies

BigMile en Gryn leveren beide een oplossing om de CO2-uitstoot inzichtelijk te maken die gepaard gaat met transport. Op basis van type lading, herkomst, bestemming en type transport maakt de software op basis van industriestandaarden een berekening van de CO2-uitstoot die is verbonden met dat transport. De beide tools hebben diverse dashboards om per klant, leverancier of transporteur inzichtelijk te maken wat hun aandeel in de emissies is.

Tools zoals die van BigMile en Gryn maken zoveel mogelijk gebruik van data die al ergens zijn vastgelegd, in je TMS- of ERP-systeem bijvoorbeeld. Via open API’s kun je ook applicaties van je 3PL ontsluiten. ‘Want de kern is dat je zo min mogelijk handmatig werk hoeft te verrichten om de rapportages te maken’, zegt Auke Annema (foto boven) van BigMile.

emissierapportagesWil je maar zo data uit andere systemen gebruiken, dan moet er uiteraard een controle plaatsvinden op de datakwaliteit en moeten de data uniform worden gemaakt en worden gemapt. Daarvoor gebruiken beide tools artificial intelligence (AI). Oliver Ritzman van Gryn: ‘AI herkent het meteen als de ene applicatie bijvoorbeeld The Nederlands gebruikt en de andere Netherlands of Nederland en trekt dat recht. Daar komt eigenlijk geen mensenhand meer aan te pas.’

Productie-emissies

Naast transport is voor de maakindustrie een andere grote emissiecategorie die onder scope 3 valt uiteraard de uitstoot die samenhangt met de productie van de grondstoffen of halffabricaten die je inkoopt. Ook die emissies wil je het liefst volledig geautomatiseerd in kaart brengen. Dat kan met de software van onder meer Carbmee. Deze oplossing brengt op basis van de bill of materials volautomatisch in kaart van welke CO2-uitstoot je kunt uitgaan. Ook zij maken daarbij gebruik van industriestandaarden. ‘Want de meeste leveranciers hebben zelf geen idee van hun feitelijke uitstoot’, meldt Alina Biermann van Carbmee.

emissierapportagesCarbmee richt zich niet alleen maar op de CSRD-rapportages, maar helpt klanten juist ook bij het feitelijk reduceren van hun emissies. Biermann: ‘Steeds meer sectoren gaan onder het ETS (Emission Trade System) vallen, dus het wordt financieel steeds aantrekkelijker om je CO2-uitstoot te reduceren. Wij helpen onze klanten bij het vinden van alternatieven en het berekenen van de businesscase. Bijvoorbeeld: als je deze grondstof vervangt door deze dan zijn je inkoopkosten weliswaar hoger, maar je bespaart zoveel aan CO2-uitstoot.’