Emissieloze industrie in 2050: kostbaar, maar het kan

Voor de Nederlandse industrie is het technisch gezien mogelijk om in 2050 vrijwel geen broeikasgassen meer uit te stoten. Daar hangt echter wel een prijskaartje van zo’n 71 miljard euro aan, meldt het nieuwe rapport ‘Industry transition – mission (im)possible?’ van organisatie-adviesbureau McKinsey. Dat bericht het FD van 5 oktober 2017.

De industrie is een van de belangrijkste economische sectoren voor Nederland; goed voor 21 procent van het bruto binnenlands product en 9 procent van alle banen. Tussen 1990 en 2014 nam de industriële productie in Nederland met 24 procent toe, terwijl tegelijkertijd de uitstoot van schadelijke emissies met 32 procent afnam. ‘Bijna drie keer zo snel als in andere sectoren’, aldus McKinsey, dat zich daarbij baseert op gegevens van de Wereldbank.

Een opsteker, maar er moet wel bij aangetekend worden dat het hier vooral om broeikasgassen gaat, zoals methaan en fluorhoudende gassen. Met een aandeel van meer dan 40 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland heeft de sector nog een lange weg te gaan om de EU-doelstellingen voor CO2-reductie te bereiken.

Genoeg mogelijkheden om CO2-emissie terug te dringen

Toch ziet McKinsey genoeg mogelijkheden om die CO2-emissie drastisch terug te dringen. ‘Het kost minder dan 1 miljard euro per jaar om de uitstoot in de Nederlandse industrie in 2040 met 60 procent teruggedrongen te hebben. Om hetzelfde effect in de bebouwde omgeving te realiseren, is bijna vier keer zoveel geld nodig: 80 miljard euro’, meldt Occo Roelofsen, hoofdauteur van het rapport in het FD.

De Nederlandse industrie kan – in lijn met de EU-doelstellingen – haar uitstoot van CO2 terugdringen door het op grote schaal creëren, verfijnen en toepassen van nieuwe processen, technologieën en grondstoffen. Niet eenvoudig of goedkoop, aldus McKinsey, maar het kan volgens het bureau ook mogelijkheden creëren voor industriële bedrijven om duurzame waarde te creëren, banen te behouden en mogelijk economische groei te stimuleren.

McKinsey geeft in het rapport verschillende technische opties waarmee de Nederlandse industrie haar uitstoot kan beperken, zoals de installatie van warmtepompen, elektrificatie, een groter hergebruik van materialen, recycling, CO2-afvang en -opslag en nieuwe productiemethoden om bijvoorbeeld staal te maken. Sommige van de opties, zoals energie-efficiëntie en bepaalde elektrificatie-technologieën zoals hybride boilers, zijn volgens de consultants nu al technisch mogelijk en hebben een relatief aantrekkelijke businesscase.

Energievraag en -aanbod in balans brengen

Naar schatting van McKinsey gaat het de industrie 71 miljard euro kosten om in 2050 de uitstoot met 95 procent teruggedrongen te hebben. Het grootste deel van dat bedrag schuilt in hogere operationele kosten, de overige kosten zijn investeringen in nieuwe apparatuur.

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is volgens Roelofsen dat een groot deel van de industrie te elektrificeren is. ‘Daarmee kun je de industrie gebruiken om de energievraag en het energieaanbod in Nederland in balans te brengen en heb je straks minder opslagtechnieken nodig om de fluctuerende duurzame energieproductie op te vangen’, meldt de onderzoeker in het FD.