Elektrische trucks vanaf 2028 financieel aantrekkelijker dan diesels

elektrische trucks

Het rijden in elektrische trucks wordt voor veel bedrijven pas vanaf 2028 financieel aantrekkelijk. Door de komst van emissievrije zones in 2025 breekt de e-truck wel al eerder door. Naar verwachting is in 2030 één op de vier nieuwe trucks dan ook elektrisch. Dat meldt ING Economisch Bureau.

Het Nederlandse wegvervoer staat voor een ingrijpende verandering. Vanaf 2025 worden dertig tot veertig stedelijke zones emissievrij en het voorsorteren daarop gaat beginnen. Batterij-elektrische trucks zouden hiervoor het meest geschikt zijn. Hoewel deze trucks in prijs gaan dalen, worden ze voor veel bedrijven echter pas vanaf 2028 financieel aantrekkelijk. Hierdoor bestaat de kans dat vervoerders in de overgangsfase na 2025 nog met diesels blijven doorrijden, aldus ING.

Na personenauto’s en bussen staan nu ook trucks dus aan de vooravond van elektrificatie. Zware batterij-elektrische trucks worden in de praktijk getest en vanaf 2021 brengen meerdere Europese fabrikanten modellen in grotere aantallen op de markt. Elektrische trucks zijn goed inzetbaar binnen een straal van 100 kilometer van de basis en hebben een hoge motorefficiëntie. Daarmee zijn ze volgens ING het meest geschikt om aan de doelstelling van emissievrije stedelijke distributie vanaf 2025 uit het klimaatakkoord te voldoen.

Elektrische trucks in 2028 voordeliger dan diesels

Met de kleine marges in het wegtransport ligt de focus in de sector op kostenefficiëntie. E-trucks zijn nu nog 3,5 keer duurder dan diesels en daarnaast zijn er voor transporteurs eigen snel-laders nodig. Daar staat volgens ING tegenover dat de onderhoudskosten veel lager zijn. Hoewel elektrische trucks op weg naar 2030 aanzienlijk goedkoper zullen worden, duurt het ook met subsidie naar verwachting nog tot 2028 voor een truck bij 60.000 kilometer per jaar financieel aantrekkelijk wordt.

Door de hoge aanschafkosten worden elektrische trucks aantrekkelijker naarmate er meer kilometers worden gemaakt. Lukt het om de truck jaarlijks 100.000 kilometer in te zetten in plaats van 60.000, dan verschuift het omslagpunt naar 2025. Aanpassing van het logistieke systeem op meer vaste en korte afstanden kan daarbij helpen om elektrische trucks eerder aantrekkelijk te maken, aldus de onderzoekers in het rapport.

Machiel Bode, sector banker Transport en Logistiek: ‘Elektrische trucks blijven voorlopig nog duurder dan dieseltrucks, maar zero-emissie stadsdistributie komt snel dichterbij en reductie van uitstoot is voor steeds meer bedrijven een doelstelling. Voor transporteurs is het daarom van belang om te kijken hoe elektrisch rijden bij het specifieke bedrijfsmodel uitpakt en om de transitie samen met de opdrachtgever aan te gaan.’

Nieuwkomers kunnen markt opschudden

Een onzekere factor onderweg naar 2030 is volgens de ING-onderzoekers de mogelijke toetreding van fabrikanten als Nikola en Tesla tot de Europese markt. Deze nieuwkomers kunnen met speciaal ontwikkelde elektrische modellen voor disruptie en snellere prijsdaling zorgen, menen zij. In dat geval worden elektrische trucks sneller aantrekkelijk. Dit geldt ook wanneer elektrisch rijden bevoordeeld wordt bij de in te voeren kilometerheffing of als er fiscale faciliteiten voor laadinfrastructuur komen.

Hoewel de afzet van elektrische trucks traag op gang komt, gaat de e-truck het komend decennium wél doorbreken, aldus het rapport. De invoering van zero-emissie stedelijke distributie geeft de vraag naar elektrische trucks na 2025 een impuls en de druk op truckfabrikanten geeft daarbij ook steun. Doorrijden met een dieseltruck is mogelijk, maar vooroplopen heeft ook voordelen voor transporteurs en opdrachtgevers. Met het concurrerender worden van de businesscase versnelt de verwachte afzet naar ongeveer een kwart van de markt in 2030, meent ING.