Elektrische stadslogistiek biedt volop kansen

elektrische stadslogistiek

De vlucht die e-commerce heeft genomen, zorgt voor een steeds dwingender vraag naar slimmere stadslogistiek en zero-emissie-voertuigen. Elektrificatie van het goederenvervoer van en naar de stad ligt voor de hand, zeker nu het aanbod van elektrische bestelwagens en vrachtauto’s snel toeneemt. Maar die stap roept ook vragen op. De Topsector Logistiek vroeg daarom een groep experts de elektrische stadslogistiek van de toekomst in detail uit te werken. Het resultaat is een lijvig rapport dat duidelijk maakt dat er nu al volop kansen zijn.

Experts van Buck Consultants International, CE Delft, Districon, de Hogeschool van Amsterdam, Panteia en TNO hebben in opdracht van  de Topsector Logistiek concreet uitgewerkt hoe elektrische stadslogistiek in de praktijk uitgevoerd zou worden. De regio Groot-Amsterdam werd daarbij als voorbeeld genomen. De aanpak is volgens de onderzoekers echter overal toe te passen.

De keuzes die ondernemers gaan maken om de stad elektrisch te beleveren, verschillen per segment, rapporteren de experts. Het thuis afleveren van pakketjes stelt heel andere eisen dan bijvoorbeeld vers voedsel naar winkels brengen, of bouwmaterialen naar een verbouwing brengen. Betrouwbaar kunnen leveren tegen de laagste kosten staat voorop in de keuzes, blijkt uit het rapport.

Volop kansen elektrische stadslogistiek

De resultaten laten zien dat elektrische stadslogistiek grote kansen biedt. Er is nu al veel haalbaar – operationeel én financieel. En met het voortschrijden van de techniek neemt dat percentage alleen maar toe. De overgang naar elektrische stadslogistiek blijkt in de praktijk ook het ideale moment te zijn voor ondernemers om de logistiek anders en slimmer in te richten.

Elektrisch rijden in stadslogistiek praktisch mogelijk

Voor bestelwagens zijn de kosten voor dagelijks gebruik van een elektrisch voertuig inmiddels vergelijkbaar met die van een diesel bestelwagen. Elektrische bestelwagens zijn duurder in aanschaf, maar hebben lagere operationele kosten en onderhoudskosten. De kosten nemen naar verwachting nog af tot 2030. Bovendien blijkt uit ritgegevens dat voor ongeveer 90 procent van de ritten de actieradius en het laadvermogen geen probleem zijn.

De drempel om een elektrische bestelwagen te financieren kan echter hoog zijn, zeker voor een behoorlijk percentage van de huidige eigenaren, met name voor de partijen die in relatief oude bestelwagens rijden en normaal geen nieuwe bestelwagen aanschaffen. Denk bijvoorbeeld aan marktkooplieden, zzp’ers voor post en pakketten en mensen die werkzaam zijn in de bouw.

De vaak voorkomende korte ritten in stadslogistiek maken de operationele inzet van elektrische bakwagens haalbaar. Voor vrachtwagens is overigens nog veel onduidelijk over het aanbod van voertuigen in 2025 en de kosten voor dagelijks gebruik. De haalbaarheid van elektrische vrachtwagens zal de komende jaren moeten blijken. Plug-in hybride-varianten zijn mogelijk een tussenoplossing voor het rijden in emissievrije zones.

Extra vraag naar elektriciteit relatief beperkt

De extra vraag naar elektriciteit is relatief beperkt, maar lokaal kan die extra vraag net te veel zijn voor het net. Op tijd uitbreiden van de capaciteit lost dat op. Het is volgens de experts ook goed voorspelbaar waar geladen gaat worden. Voor Groot-Amsterdam betekent dat bijvoorbeeld een vraag naar veel publieke laadpalen voor bestelwagens in wijken net buiten de stad.

Voor de Nederlandse aanbieders van laadinfrastructuur en IT-systemen biedt elektrische stadslogistiek ook grote kansen, menen de onderzoekers. In Nederland kunnen volgens hen nieuwe producten uitgerold worden die daarna in andere landen aangeboden kunnen worden.

Vragen uit het rapport

Hoe kunnen transporteurs hun werk doen met elektrische voertuigen die regelmatig opgeladen moeten worden? Welke aanpak geeft de laagste kostprijs? Waar, wanneer en hoe snel gaan bestelwagens en vrachtwagens laden, en wat vraagt dat van het elektriciteitsnet? Allemaal vragen die in het rapport aan bod komen. Download hier ‘Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek’.