‘Eindhoven lichtend voorbeeld van moderne maakindustrie’

Ja, de oude maakindustrie is verkwanseld aan lagelonenlanden. Maar dat is geen reden om te wanhopen, want we kunnen in het westen nog wel degelijk produceren. Dat zegt Fred Bakker, samen met Antoine van Agtmael auteur van het boek ‘Hier wordt de toekomst gebouwd’. De regio Eindhoven wordt door de schrijvers als ‘groeibriljant’ gezien.

‘Te lang hebben bedrijven zich gericht op het zo goedkoop mogelijk maken van hun producten. Dat was een verloren strijd en dat heeft mensen somber en negatief gestemd over hoe het verder zal gaan met de maakindustrie’, zegt Bakker in het AD van 7 september 2016. ‘In ons boek laten we zien dat we in het westen nog wel degelijk kunnen produceren. Maar dan moet je kennis bundelen, want dan ga je uit van je eigen kracht.’

Samen met investeringsmanager Van Agtmael bezocht Bakker tien voormalige industrieregio’s in Europa en de Verenigde Staten. Regio’s die ooit tot bloei kwamen door de traditionele maakindustrie. Een maakindustrie die daar inmiddels is verdwenen. Ze spraken er met ondernemers, beleidsmakers, bestuurders van bedrijven, wetenschappers en gangmakers. Mensen met relaties, visie en ambities.

Brainbelts

Het tweetal ontdekte zo een nieuwe trend. De vroegere industriesteden, in de Verenigde Staten ook wel aangeduid als rustbelts, zijn getransformeerd in nieuwe maakcentra, door de auteurs aangeduid als brainbelts. Het zijn plekken geworden die uitmunten in slimme productie en technologie, plekken ook waar op een goede manier breinkracht wordt gedeeld.

‘Oude industriesteden die zich door de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven ontwikkelen tot innovatieve centra’, aldus Bakker in het AD. Het is de slimme combinatie van bedenken en produceren die garant staat voor succes. De regio Eindhoven wordt door de auteurs als lichtend voorbeeld genoemd van deze nieuwe trend. ‘Een ware groeibriljant’, omschrijven de auteurs de regio.

Hightech hotspot

Na het faillissement van DAF en de grote reorganisaties bij Philips eind jaren negentig groeide de regio ondanks een krimpende industrie en grote werkloosheid uit tot een internationale hightech hotspot in een mondiaal netwerk. ‘De afgelopen vijftien jaar hebben ondernemers, onderzoekers en lokale politici in de regio Eindhoven laten zien dat uitgaan van je kracht kan leiden tot aansprekende successen’, constateert Bakker.

‘Na de massaontslagen in de jaren negentig bleven beleidsmakers niet bij de pakken neerzitten. Philips besloot het traditioneel gesloten NatLab om te vormen tot een open onderzoekscampus, de TU/e stemde de opleidingen beter af op de vraag van de bedrijven en de gemeenten vonden elkaar op het platform Brainport. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Niet voor niets is de regio in 2011 uitgeroepen tot slimste regio ter wereld.’