‘Einde aan grondstoffen-obesitas door hogere belastingen’

Een lage belasting op grondstoffen leidt tot vervuiling en verspilling. Een hoge belasting op arbeid daarentegen zet bedrijven ertoe aan te automatiseren en te robotiseren. Om zowel de duurzaamheid als de werkgelegenheid te stimuleren, zou dat omgedraaid moeten worden, stellen de fiscale adviesbureaus PwC, EY, Deloitte en KPMG.

Het veranderen van het belastingsysteem zou een goede stap zijn op weg naar een circulaire economie, waarin zoveel mogelijk wordt hergebruikt, menen de fiscale adviesbureaus, ook wel de Big Four genoemd. Vorige week boden ze in Den Haag hun rapport aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het internationaal bedrijfsleven en directeur duurzaamheid Koen de Snoo van het ministerie van Infrastructuur & Milieu aan, meldt het FD van 27 november 2014.

Het belastingsysteem stamt volgens de Big Four uit een tijd waarin nauwelijks werd geconsumeerd en er grondstoffen in overvloed waren. Inmiddels is het tegenovergestelde het geval. Europa leidt volgens hen als grootste importeur aan een ‘grondstoffen-obesitas’, terwijl er tegelijk maar liefst 23 miljoen Europeanen op zoek zijn naar een baan.

Schaarste

In 2010 was er volgens de Europese Commissie al sprake van schaarste aan 35 essentiële grondstoffen en metalen. Steeds vaker moet daardoor op onherbergzame plaatsen naar grondstoffen en metalen worden gezocht, met alle energie- en milieukosten van dien.

De fiscale adviesbureaus stellen dat door de belasting op arbeid te verlagen, arbeidsintensieve beroepen in het onderwijs, de zorg en de veiligheid niet in gevaar komen. In het bedrijfsleven zal volgens hen de focus meer komen te liggen op dienstverlening en onderhoud, in plaats van gebruik van grondstoffen.

Om de omwenteling in gang te zetten, zouden schaarse grondstoffen op de politieke agenda moeten komen, de belastingsystemen geleidelijk worden hervormd en de belastinggrondslag verbreed met belastingen op bijvoorbeeld water, fossiele brandstoffen en vervuiling.

280.000 nieuwe banen

Een belastingverschuiving van 34 miljard euro van arbeid naar grondstoffen en consumptie zou Nederland volgens de belastingadviseurs 280.000 nieuwe banen opleveren. Worden al deze banen opgepakt door mensen met een uitkering, dan scheelt dat de schatkist 4,7 miljard euro aan sociale uitkeringen, aldus berekeningen van de Big Four.