Eerste grensoverschrijdende transport met e-CMR vrachtbrief

e-CMR vrachtbrief

Het eerste gebruik van de e-CMR digitale vrachtbrief van TransFollow – op de route tussen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland – is een feit. In februari en maart werd in deze landen een pilotproject uitgevoerd. De e-CMR maakt deel uit van een bredere strategie om de systemen voor handelsfacilitering te digitaliseren. Dit biedt verhoogde winstgevendheid, meer efficiëntie en betere zichtbaarheid van de toeleveringsketen.

Bij de uitvoering van de pilot waren Transport Fiolet in Frankrijk, International Road Ferry in Nederland en Brian Yeardley Continental in het Verenigd Koninkrijk betrokken. Het project stond onder toezicht van FNTR, FTA, TLN/Beurtvaartadres en het Britse ministerie van Vervoer. Het Verenigd Koninkrijk steunt initiatieven om de administratieve lasten voor vervoerders te verminderen en erkent ook de voordelen van de digitalisering van vrachtbrieven.

Van papier naar digitaal

De huidige papieren vrachtbrief is een officieel document en geldt als contract tussen afzender, vervoerder en ontvanger. Deze biedt een papieren spoor van de logistieke operatie en is normaalgesproken het enige document dat de chauffeur heeft ten aanzien van de te vervoeren lading. Met de e-CMR vrachtbrief van TransFollow zijn verladers of vervoerders echter in staat logistieke gegevens in real time elektronisch in te voeren, op te slaan en uit te wisselen binnen hun logistieke keten.

Op deze manier krijgen gebruikers direct informatie over de vervoerde goederen, zodat alle noodzakelijke vervolgacties – het initiëren van juridische processen, facturering of ongevallenbestrijdingsprocedures bijvoorbeeld – sneller en tegen lagere kosten plaatsvinden. Digitalisering vermindert ook de impact van de wereldhandel op het milieu door minder papier te gebruiken en gegevens te verstrekken om de logistieke keten te optimaliseren. Het risico op menselijke fouten wordt bovendien geminimaliseerd.

Meertalig platform

TransFollow is een meertalig platform voor internationaal gebruik. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met FNTR (Frankrijk), FTA (Verenigd Koninkrijk), TLN/Beurtvaartadres (Nederland) en het Department for Transport in het Verenigd Koninkrijk. Het is een belangrijke mijlpaal voor de implementatie van e-CMR die aantoont dat de oplossing werkt en eenvoudig te implementeren en te gebruiken is, ook voor cross channel-logistiek van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Mocht het Verenigd Koninkrijk na evaluatie besluiten om samen met de Verenigde Naties het e-CMR-protocol te ratificeren, dan zou dat eind 2019 van kracht kunnen worden, zo meldt TransFollow.