Eén plus één is…?

In mijn werk spreek ik zowel met retailers als met hun leveranciers over het optimaliseren van voorraadniveaus. Ze hebben één ding gemeen: iedereen wil met een zo laag mogelijk voorraadniveau tot de hoogste servicelevels komen.

Retailers zijn afhankelijk van de leverperformance van hun leveranciers. Omgekeerd is het voor deze leveranciers van groot belang om te kunnen beschikken over langetermijninformatie die hen helpt om tijdig op- en af te kunnen schalen in de productieprocessen. Uitzonderingen daargelaten zie ik echter in veel gevallen dat acties bij retailers stress bij de leveranciers veroorzaken: de actie is onjuist gepland en er is niet voorzien in deze plotselinge piek in de vraag.

Het gevolg is vaak dat er continu naar elkaar wordt gewezen: de retailer heeft geen goede forecast afgegeven en het verwijt naar de leverancier is dat hij te traag schakelt. We zien winsten verdampen door beschikbaarheidsproblemen, hoge dervingcijfers en paniekvoetbal rondom out-of-stock-situaties. Jammer, je zou immers toch zeggen dat er voldoende belangen zijn voor samenwerkende supply chain-teams binnen de keten.

Echt partnership

Er valt veel te bereiken als de ketenpartners het gesprek aangaan en forecast-informatie en masterdata met elkaar uitwisselen. Een echt partnership ontstaat pas als twee opeenvolgende schakels in de keten met elkaar samenwerken op het gebied van innovatie of het ontwikkelen van nieuwe logistieke concepten. In feite gaat de behoefteplanning in dit laatste geval over de grenzen van het bedrijf heen. Een dergelijk partnership kan in de praktijk alleen succesvol zijn op het moment dat er voor beide partijen ‘winst’ te behalen is en als er sprake is van volledig vertrouwen.

Waar het binnen de bedrijfsgrenzen veelal vanzelfsprekend is dat supply chain en commercie met elkaar spreken, zien we dat de supply chain-afdelingen in een klant/leverancier-situatie er vaak niet automatisch bij betrokken worden. Het gaat om het succesvol in de markt zetten van een product, maar is het niet zo dat het nog veel belangrijker is om met elkaar af te spreken hoe je deze producten ook zo efficiënt mogelijk in de juiste hoeveelheid op het juiste moment op de juiste plaats kunt krijgen?

Leren van mislukkingen en successen

Tot slot zou er meer geleerd moeten worden van mislukkingen en successen. Werk op de verschillende niveaus met elkaar samen en bereik op die manier een grotere efficiency. Hoe vaak betrekken de category managers van de retailers en de accountmanagers van de leveranciers hun supply chain-specialisten in de gesprekken om zaken rondom promoties, feestdagen of een BBQ-alarm af te stemmen? Uiteindelijk geldt ook hier: één en één is drie.

Arjan Levisson, Business Development Manager bij Slimstock