Checklist voor een demand driven supply chain

checklist demand driven

De laatste tijd lukt het een groeiend aantal bedrijven tegelijkertijd (veel) beter én goedkoper te worden. Hun geheim is verrassend eenvoudig. Ze leggen zich simpelweg niet langer neer bij hun afhankelijkheid van chronisch onbetrouwbare voorspellingen en plannen, maar worden ‘demand driven’.

Al jaren worstelen organisaties met de uitdaging hun ‘service experience’ te verhogen en tegelijkertijd hun ‘cost of service’ te verlagen – kort gezegd: beter én goedkoper te worden met minder gedoe. De werkelijke doorbraak blijft echter vaak uit. Niet voor niets wordt in dit verband ook wel gesproken over de schijnbaar onbreekbare serviceparadox.

Om deze serviceparadox te doorbreken, blijkt het essentieel vroeg te beslissen als de informatie al vroeg betrouwbaar is, maar laat als de informatie pas laat betrouwbaar is. In de praktijk blijkt dit echter nogal eens niet het geval en is sprake van de planningsmismatch. Deze planningsmismatch blijkt onbewust en onbedoeld een recept voor teleurstelling en ellende. Willen we de  serviceparadox doorbreken, dan zullen we dus moeten ontsnappen aan de planningsmismatch.

Om daaraan te ontsnappen zijn er drie complementaire strategieën die samen de essentie vormen van een Demand Driven Supply Chain. Allereerst is het van belang risicovolle beslissingen uit te stellen tot er voldoende betrouwbare informatie beschikbaar is. Daarnaast dient vroeg beschikbare informatie benut te worden om risicoloze beslissingen te kunnen vervroegen. Als laatste
moeten onnodige variatie en onzekerheid worden voorkomen.

Download de checklist voor een Demand Driven Supply Chain Management (DDSCM)

Is uw supply chain al demand driven? Vul de checklist van Involvation en Supply Chain Magazine in en krijg inzicht in het potentieel van uw huidige supply chain.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.