Echte groei zit in allianties

‘Echte groei zit in allianties. Niet in termen van fusies en acquisities, maar in samenwerking met opponenten’, dat zegt Joel Sutherland van de Universiteit van San Diego. Samenwerking is niet nieuw, maar evolueert volgens managing director van het Supply Chain Instituut. ‘We leren steeds meer.’

‘Weet iedereen wat samenwerking is?’ Met deze – enigszins retorische – vraag opende Sutherland zijn presentatie tijdens Logicon Europe in Amsterdam op 8 februari 2012. Volgens Sutherland is samenwerking is meer dan alleen medewerking aan elkaar verlenen. ‘Alle betrokken partijen delen informatie, kennis en risico’s, en moeten profiteren van de samenwerking. Iedereen werkt actief samen om gemeenschappelijke doelen te halen en de culturen moeten in hetzelfde spoor lopen.’

Moeilijk
De meeste voorbeelden van samenwerkingen zijn tot op heden vooral te vinden in retail en consumer packaged goods en dan veelal in Europa. In Nederland bouwden Kimberly-Clark en Unilever een gezamenlijk warehouse en ook Sony en Samsung delen een warehouse. In het Verenigd Koninkrijk is er een voorbeeld van een 3PL die een distributiecentrum beheert voor Goodyear Dunlop en Continental.

Uit onderzoek van Aberdeen blijkt dat 88 procent van de bedrijven gelooft dat samenwerking met vervoerders, leveranciers en klanten economisch gezien betere supply chain processen zal opleveren. Toch hebben nog maar weinig bedrijven deze weg ingeslagen. Waarom? Simpel. ‘Omdat het moeilijk is!’, stelt Sutherland.

Lehigh University CVCR deed onderzoek naar de kansen die supply chain executives zien en de zorgen die ze hebben ten aanzien van supply chain samenwerking. Hoewel de voordelen erkend worden, is voor verladers het delen van informatie de grootste barrière. Voor vervoerders en logistiek dienstverleners is dat vooral het gebrek aan een juridisch en contractueel raamwerk en de onzekerheid van de klantbehoefte.

Consortium
Sutherland beschrijft drie niveaus van samenwerking. Ten eerste de tradionele klant/leveranciersrelatie die uitsluitend transactioneel is en geen zicht op de keten biedt. Een iets verdergaander partnership tussen verlader, vervoerder en klant, waarbij forecasts worden gedeeld en inzicht wordt verschaft. De meest verregaande vorm is een ‘consortium samenwerking’ waarbij meerdere verladers en vervoerders betrokken zijn en er een gezamenlijke informatiehub is.

Samenwerking is vooral een effectieve werkwijze voor bedrijven die zelf klein zijn maar willen concurreren met de grote jongens. Snoepproducent JustBorn is een goed voorbeeld hiervan. Het Amerikaanse familiebedrijf is bekend van marshmallow Peeps, Mike & Ike, Hot Tamales en Peanut Chews. Het relatief kleine bedrijf had een visie: het wilde klanten beter bedienen, langetermijnkosten beheersen, een duurzamere supply chain en concurreren met de grote jongens zoals Hershey, Mars en Nestlé.

Om dit te realiseren moest het bedrijf een aantal stappen doorlopen. Allereerst moest het meer kritieke massa krijgen in termen van grotere volumes, best-of-breed technologie gebruiken, een nieuwe state-of-the-art faciliteit openen en tot slot een leidende 3PL inschakelen voor de uitvoering.

In 2007 werd het project gestart, in 2008 de software ontwikkeld en in 2010 het nieuwe distributiecentrum geopend. De geschatte besparingen op transportkosten door de gecombineerde vracht zijn 25 procent. Vandaag zijn er naast JustBorn inmiddels vier bedrijven aangesloten: chocoladeproducenten Godiva en Brookside en de snoep- en snackfabrikanten Boyer Candy en Sorbee.