E-commerce stuwt Nederlandse mkb-exportgroei

Maar liefst 80 procent van de exporterende midden- en kleinbedrijven in ons land genereert omzet uit export door e-commerce. Dat blijkt uit het tweede FedEx MKB-exportrapport. Het onderzoek, uitgevoerd door Harris Interactive, werd uitgevoerd onder 4500 Europese bedrijven. Dit jaar werd voor de eerste maal ook het Nederlandse mkb meegenomen.

Dat e-commerce de Nederlandse exportgroei van het mkb flink stuwt, is een van de voornaamste bevindingen uit het rapport. Bovendien is 40 procent van de mkb’ers ervan overtuigd komend jaar méér inkomsten uit e-commerce te kunnen genereren; 7 procent verwacht dat deze inkomsten juist zullen afnemen. Van de Nederlandse mkb’ers die exporteren, erkent 74 procent ook het belang van logistiek dienstverleners om exporteren naar andere markten mogelijk te maken.

Van de Nederlandse mkb-bedrijven die exporteren, doet 89 procent dat binnen Europa en 46 procent naar landen buiten Europa, met de VS en India als de twee grootste markten. De omzet die hiermee wordt gegenereerd, is gelijk aan 69 procent van de totaalomzet voor deze Nederlandse mkb’s in 2016. Dat percentage is hoger dan het Europese en wereldwijde gemiddelde (respectievelijk 65 procent en 64 procent). Internationale handel is daarmee een belangrijke factor voor het succes van de Nederlandse economie.

Volgens het rapport verwacht in totaal 38 procent van de exporterende mkb’s in ons land een exportgroei bínnen Europa – met België en Duitsland als populairste markten – en 34 procent búiten Europa. In het onderzoek erkent 74 procent van de Nederlandse mkb’s het belang van logistiek dienstverleners om ze te helpen exporteren naar andere markten; 64 procent van hen beoordeelt logistieke aanbieders als ‘cruciaal’ of ‘belangrijk’ om ze te helpen ontwikkelen als startende ondernemer.

Nieuwe technologieën stimulans voor export

Nieuwe technologieën en digitale innovaties hebben grote veranderingen gebracht in de manier waarop consumenten en bedrijven elkaar weten te vinden en aankopen worden gedaan. De veranderingen hebben de exportgroei onder het mkb gestimuleerd. Het exportrapport toont dat 38 procent van de exporterende mkb’s uit Nederland van mening is dat nieuwe technologische innovaties de komende jaren zullen helpen om nog meer te exporteren; 40 procent verwacht het komend jaar hogere e-commerce inkomsten te genereren.

Ook mobiele apparaten en social media worden steeds belangrijker voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. 78 procent van de exporterende mkb’s laat in het onderzoek weten omzet te genereren uit mobile commerce en 58 procent doet zakelijke transacties via social media. Het mkb geeft aan dat het ontwikkelen van een app of mobiele website heeft bijgedragen aan het aantrekken van meer business. Social media hebben volgens de respondenten ertoe geleid dat nieuwe markten overal ter wereld makkelijker te bereiken zijn.

Ook Europese export floreert

Overigens heeft niet alleen het Nederlandse mkb reden tot optimisme. Het FedEx-rapport wijst uit dat exporterende mkb’s in heel Europa floreren en op zoek zijn naar mogelijkheden voorbij de landsgrenzen. 53 procent van het Europese mkb geeft aan te exporteren naar andere continenten. Bij Europese mkb’s is export goed voor 65 procent van de totale omzet. Dit benadrukt volgens FedEx het belang voor het midden- en kleinbedrijf van het openen van nieuwe markten over de hele wereld om verder te groeien.