E-commerce en stadslogistiek aanjagers voor bouwhausse op bedrijventerreinen

bedrijventerreinen

De dynamiek op bedrijventerreinen is weer als vanouds. E-commerce en stadslogistiek zijn belangrijke aanjagers voor de huidige bouwhausse. Ook investeren steeds meer bedrijven in nieuwe activiteiten op het gebied van energie, klimaat en circulariteit. Het aanbod aan bedrijfsruimte droogt hierdoor in rap tempo op. Dat blijkt uit de ‘Markt-update bedrijventerreinen medio 2021’ van Stec Groep.

De coronadip van 2020 was maar kort; bedrijven investeren weer volop in bedrijfsruimte op werklocaties. In alle provincies is inmiddels dan ook sprake van krapte. Daar komt bij dat nieuwe ontwikkelingen van bedrijventerreinen – de ‘greenfields’ – schaarser worden. Dit komt onder meer door de maatschappelijke weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap. Marktpartijen en locatiezoekende bedrijven kijken daardoor nog meer naar de mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen; de ‘brownfields’.

Een derde van de vastgoedvoorraad is voorbij de economische levensduur

Van de bedrijven die ruimte zoeken, komt op dit moment zo’n 25 procent terecht in een bestaand pand en zo’n 15 procent op een brownfield, maar deze aandelen kunnen volgens Stec Groep in potentie nog hoger zijn. Zo is ongeveer een derde van de vastgoedvoorraad voorbij de economische levensduur, constateert Stec, waardoor sprake is van een aantrekkelijk investeringsmoment.

(Binnen)stedelijke locaties in trek

Vooral (binnen)stedelijke locaties zijn in trek door de gunstige ligging voor werknemers en consumenten en de aansluiting op de bestaande infrastructuur. Het zijn vaak ideale plekken voor stadsdistributie en circulaire initiatieven, zeker als ze multimodaal bereikbaar zijn. Tegelijk zijn het ook interessante woningbouwlocaties en plekken voor andere ruimteclaims, zoals de energietransitie. Er woedt volgens Stec dan ook een flinke strijd tussen (markt)partijen over strategische posities en de toekomst van deze locaties.

Fit for 55?

Voor overheden is daarbij een belangrijke rol weggelegd, meent Evert-Jan de Kort, senior partner van Stec Groep. ‘Dit begint bij inzicht in en erkenning van het belang van de terreinen voor de economie en de brede welvaart in de stad en regio. Vervolgens is een duidelijke toekomstvisie nodig: hoe toekomstbestendig zijn onze bedrijventerreinen? Zijn de huidige bedrijven ‘Fit for 55’ of zullen sommige bedrijven krimpen of sterk moeten veranderen?’

Ook is de vraag welke nieuwe activiteiten er opkomen en wat dit betekent voor de gevraagde ruimte op bedrijventerreinen. De Kort: ‘Denk aan de sterk groeiende stadsdistributie, de groei in circulaire initiatieven en de kansrijke koppeling met opgaven op het gebied van energie, klimaat, biodiversiteit, maar ook wonen. Wat zijn bijvoorbeeld bedrijventerreinen waar mengen aantrekkelijk en kansrijk is?’