Duurzaamheid gaat niet over milieu!

duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over het voorkomen van onnodige verspilling. Nu ik dat zeg, realiseer ik mij dat ook ik veel keuzes heb gemaakt die niet in de lijn der duurzaamheid liggen. Ik koos er bijvoorbeeld voor een baan te accepteren waarbij ik een uur moest reizen van huis naar werk: wat een verspilling eigenlijk van mankracht (ik ben ongeduldig in de file), maar vooral ook van materialen (benzine, auto) en omgeving (uitstoot).

Wanneer je duurzaamheid op deze manier bekijkt, kom je er stap voor stap achter hoeveel we dagelijks verspillen. Denk bijvoorbeeld aan je persoonlijke omgeving waar we (ik ook) vaak nog in lineaire consumptiemodus functioneren. Maar ook op het werk is sprake van verspilling, met de vergadercultuur, de honderd+ e-mailtjes en de bedrijfspolitiek. Ook dat zijn zaken die in mijn ogen onder de noemer verspilling vallen.

Bewustwording van verspilling

Hoe zorg je er nu eigenlijk voor dat je je persoonlijke maar ook je werkzame leven door een duurzamere bril bekijkt? De eerste stap is bewustwording. Bewustwording van verspilling gaat meestal over materialen en producten. Interessanter is om naar de factor mens en de omgeving te kijken. Ons richten op de factor mens met betrekking tot duurzaamheid is soms echter lastig, omdat verspilling overal om ons heen plaatsvindt en we het vaak niet meteen doorhebben. En hoe zit dat eigenlijk in onze werkomgeving?

Tijdens een project dat ik ooit leidde, hebben we in kaart gebracht wat de synergievoordelen zouden kunnen zijn van een centralisatie van planningsactiviteiten. Om daar een goed antwoord op te geven, keken we heel gedetailleerd naar wat deze medewerkers eigenlijk op een dag deden. De uitkomst was dat medewerkers 90 procent van de tijd besteden aan activiteiten die wel nodig zijn met de huidige werkwijze en systemen, maar die geen waarde toevoegen vanuit het perspectief van de klant!

De drie grote verspillers en hun oorzaken waren verschillend. Het lezen en schrijven van meer dan honderd e-mails per dag was een belangrijke verspiller voor de planners. De versnipperde informatie uit verschillende systemen zorgde ook voor veel onnodig werk. En onduidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden leidde eveneens tot veel tijdverspilling.

Meer duurzaamheid mogelijk op alle afdelingen

Met deze verspillers voor ogen was het duidelijk hoe we de situatie konden verbeteren. Uiteindelijk hebben we de verspilling op de planningsafdeling met maar liefst de helft teruggebracht door een proces- en systeemverandering. Toen ik goed om me heen keek, realiseerde ik me ook dat deze vorm en mate van verspilling op álle afdelingen plaatsvond.

Eigenlijk is deze constatering van wijdverbreide verspilling binnen een bedrijf voor mij een eyeopener geweest. Je te realiseren dat na een supply chain-carrière van vijftien jaar er nog een bijna oneindig verbeterpotentieel op tafel ligt binnen veel ondernemingen! Deze benadering van duurzaamheid zorgt er kortom voor dat bedrijven veel praktischer aan de slag kunnen en moeten.

Stijn Sweere, tot mei vorig jaar Supply Chain Director bij International Flavors & Fragrances