Duurzaam voorraadbeheer

Nederlandse Logistiek Prijs

Mooi om te zien hoe bedrijven met duurzaamheid bezig zijn. Er worden stappen gezet om magazijnen CO2-neutraal te maken, transportstromen te bundelen en circulariteit te bevorderen. Het bedrijf Emma Safety Footwear gebruikt in de schoenen die het produceert alleen nog maar materialen die het later kan recyclen. De presentatie tijdens de Nationale Voorraaddag hierover was indrukwekkend.

Dat we grondstoffen recyclen en supply chains CO2-neutraal maken, lijkt me zeer gewenst. Mijn tip is om daarbij ook eens naar de spoedleveringen te kijken. Die zijn nodig om artikelen die niet op voorraad liggen, alsnog bij de klant te krijgen. Volgens mij weet niemand hoeveel koeriersbusjes er hiervoor dagelijks door Nederland crossen, maar het zijn er veel. Heel veel.

De oorzaak zit in slecht voorraadbeheer, in het niet kunnen waarmaken wat je belooft. Een bedrijf zegt een product uit voorraad te kunnen leveren, maar op het moment dat er vraag naar is, ligt het er niet. Een andere aan voorraadbeheer gerelateerde vorm van verspilling is incourantie. Artikelen worden afgeschreven en soms zelfs vernietigd omdat ze ooit op voorraad zijn gelegd, maar er uiteindelijk toch geen vraag naar bleek te zijn.

Nee-verkopen

Een bedrijf heeft een bepaalde voorraadstrategie – althans dat hoop je – maar slaagt er niet in deze te vertalen naar de bijbehorende servicelevels. Kies je ervoor een product juist niet op voorraad te houden of een lage servicegraad ‘mee te geven’, omdat het een C-artikel is, dan is nee-verkopen een strategische keuze. Als je dan alsnog besluit zo’n C-artikel na te leveren, is er iets mis met je strategie.

Mij valt op dat bedrijven bij het meten van de CO2-uitstoot nauwelijks naar deze soorten verspilling kijken. De spoedjes worden zelden geregistreerd en over de milieu-impact van incourantie hoor je niemand. Duurzaamheidsprogramma’s gaan over energiegebruik in een magazijn of het bundelen van transportstromen, maar duurzaam voorraadbeheer is voor veel bedrijven nog een blinde vlek.

Als supply chain-afdeling heb je een belangrijke rol in het duurzaam maken van je bedrijf. Er worden stappen in gezet, maar het ‘laaghangend fruit’ laten we nog hangen. Stop de CO2-uitstoot als gevolg van spoedzendingen en stop het vernietigen van overtollige voorraad.

Jan Kraaijeveld, Business Development Manager bij Slimstock