Duurzaam = ketendenken

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan niet echt bovenaan de prioriteitenlijstjes van de meeste bedrijven. Volgens een Amerikaans onderzoek van Supply Chain Insights uit 2013 stelt slechts acht procent van bedrijven de doelen van Corporate Social Responsibility boven die van de supply chain. En 32 procent geeft beide doelen een gelijk belang, volgens verantwoordelijken voor de supply chain en voor duurzaamheid. De meerderheid, 56 procent, kiest nog steeds voor supply chain-prioriteiten.In de huidige crisis van de afgelopen jaren is het eigenlijk wel logisch dat Sales & Operations Planning bij zeer veel bedrijven topprioriteit heeft.

Het periodieke overlegproces van portfoliomanagement, verkoopprognoses, capaciteitsplanning en uiteindelijke budgetrealisatie moet in de moeizame economie bedrijven er doorheen helpen. Hoewel een S&OP-proces bedoeld is voor de middellange termijn met idealiter een horizon van achttien maanden of langer, heb ik sterk de indruk dat de huidige bijna overvloed aan aandacht hiervoor te wijten is aan de noodzaak van resultaatverbeteringen op de korte termijn. De supply chain-functie heeft veelal een voortrekkersrol bij S&OP, maar deze afstemming tussen de verschillende functiegebieden binnen het bedrijf blijft toch voornamelijk een interne aangelegenheid.

Bij het nastreven van duurzaamheid draait het pas echt om bedrijfsoverschrijdende samenwerking en verbeteren stroomopwaarts en -afwaarts in de keten. Starbucks geeft opleidingen en leningen aan koffieboeren om op een ethische en duurzame manier van steeds meer benodigde grondstoffen verzekerd te zijn. De tapijtproducent Interface en de Italiaanse toeleverancier Aquafil hebben de recycling van oude aangespoelde visnetten uit Vietnam voor de productie van tapijt weten te realiseren. En het ‘Lease a Jeans’-concept van Mudjeans raakt de keten echt van grondstoffen tot consument.

De supply chain professional moet duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen uit zichzelf hoge prioriteit geven. Hierin kan hij of zij bijdragen aan strategische samenwerking met toeleveranciers en innovatieve businessmodellen. En het structureel screenen van de supply chain op onethische praktijken als kinderarbeid, milieuvervuiling en omkoping voorkomt dat het bedrijf in een kwaad daglicht komt te staan.

Laat u inspireren door bezielende voorbeelden in de eerste uitgave van 2014!

ir. Martijn Lofvers
uitgeefdirecteur & hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl