Druk op bedrijven om ketenduurzaamheid aan te tonen neemt toe

ketenduurzaamheid

Er is een groeiende kloof tussen beginners en leiders bij het beheren van duurzame leveringsketens. Dat toont een nieuwe, internationale enquête van DNV GL, internationaal dienstverlener op het gebied van kwaliteitsborging en risicomanagement. Onderzocht werd hoe bedrijven de ketenduurzaamheid benaderen en hoe volwassen ze in hun aanpak zijn. Van hen beoordeelde de helft zichzelf op dit gebied als ‘beginner’.

Aan het onderzoek namen meer dan 1400 professionals uit Europa, Azië en Amerika deel. De resultaten zijn vergeleken met een identiek onderzoek dat in 2014 werd uitgevoerd. Het onderzoek werd ondersteund door GFK Eurisko en Sedex, een organisatie zonder winstoogmerk die het grootste samenwerkingsplatform wereldwijd exploiteert om gegevens over verantwoord inkopen in toeleveringsketens te delen.

Het onderzoek identificeert een aantal toonaangevende bedrijven – de leiders – die duurzaamheid in hun toeleveringsketens gestructureerd benaderen. De leiders hebben door henzelf uitgevoerde initiatieven verlaten en dringen met hun acties door tot in alle lagen van hun waardeketens. Ze zijn actiever dan gemiddelde ondernemingen en hun benadering is gestructureerder.

Bedrijven als deze schakelen veel vaker externe partijen in om de protocollen of erkende methoden van leveranciers te controleren, en 30 procent van hen biedt specifieke opleidingen aan leveranciers. Door duurzaamheid in hun toeleveringsketen te implementeren, hebben ze naar eigen zeggen hun merkreputatie versterkt (65%), hun vermogen om in de behoeften van klanten te voorzien verbeterd (58%) en hun marktaandeel vergroot (32%).

Klanten belangrijkste drijfveer voor duurzaam supply chain management

‘Het opbouwen van duurzame toeleveringsketens is niet langer een vrijwillig initiatief op basis van ongestructureerde pogingen’, aldus CEO Luca Crisciotti (foto) van DNV. ‘Bedrijven die positieve effecten van hun acties hebben ondervonden, waren systematischer in hun aanpak. Degenen die dit probleem op strategische en holistische wijze benaderen, kunnen hun risico’s beter beheersen en daar de vruchten van plukken. Ze kunnen bovendien inspelen op de eisen die de wet, stakeholders en de rest van de wereld aan hen stellen.’

ketenduurzaamheidOver het algemeen voelen bedrijven nu meer druk om aan te tonen dat ze over een duurzame toeleveringsketen beschikken dan in 2014 (86%, +6%). 76 procent zegt dat klanten de belangrijkste drijfveer zijn voor duurzaam supply chain management. Negen van de tien professionals geven aan dat duurzaamheid in de toeleveringsketen essentieel is wanneer ze zelf inkoopbeslissingen nemen. Toch oefenen meerdere directe en indirecte stakeholders druk uit. Van ondernemingen wordt tegenwoordig verwacht dat ze hun toeleveringsketen op alle niveaus proactief beheren op een wijze die aan de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen bijdraagt.

Van de respondenten heeft 81 procent ten minste één actie ondernomen om de duurzaamheid van de toeleveringsketen te verbeteren. Deze acties worden echter voornamelijk zelf uitgevoerd en blijven beperkt tot directe leveranciers. Verderop in de waardeketen worden minder acties ondernomen. Er is door 39 procent van de bedrijven een directe audit bij enkele leveranciers uitgevoerd, 36 procent heeft leveranciers gevraagd om informatie te verstrekken en 32 procent heeft een dialoog gevoerd met leveranciers om de uitdagingen aan te gaan of heeft duurzaamheidsbeleid geïmplementeerd. Slechts 7 procent van de respondenten zegt alle lagen van hun toeleveringsketen te hebben bereikt.

Profiteren van big data en blockchain

‘Het beheersen van risico’s in de hele toeleveringsketen kan een uitdaging zijn en vereist het verzamelen van prestatiegegevens van leveranciers om de zichtbaarheid verderop in de waardeketen efficiënt te vergroten. Wel kunnen bedrijven profiteren van de vooruitgang op het gebied van big data-analyse, platforms voor gegevensuitwisseling en blockchain-technologie om op een gestructureerde en betrouwbare manier leveranciersprestaties te verzamelen en te meten’, aldus Crisciotti.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de openbaarmaking van informatie over duurzaamheid in de toeleveringsketen nog in een vroeg stadium verkeert, ondanks de kansen die door digitalisering worden geboden. Slechts 20 procent van de respondenten – ook van de leiders – heeft informatie over hun toeleveringsketen gepubliceerd.