Drie finalisten maken het de jury erg lastig

Na een flink uitgelopen juryvergadering is de kogel door de kerk: Erik Botter van Pearle, Hylke de Cock van Philips en Tjebbe Smit van Océ zijn de drie overgebleven kandidaten voor titel Supply Chain Professional 2012. De drie finalisten gaan op woensdag 6 juni tijdens een boottocht in het Rotterdamse havengebied uitmaken wie de titel krijgt.

De vijf kandidaten die deelnamen aan de voorverkiezing op 18 april, hebben het de jury niet gemakkelijk gemaakt. ‘Het niveau van de kandidaten was uitstekend. De kandidaten waren niet alleen op inhoudelijk gebied heel scherp, maar hebben ook veel van zichzelf laten zien’, vertelt een lovende juryvoorzitter Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management aan Nyenrode Business Universiteit.

De jury is met name getroffen door het inkijkje in de persoonlijkheid die de kandidaten hebben gegeven. ‘Het gemiddelde beeld van mensen in de supply chain is dat het vooral denkers zijn. Deze kandidaten hebben laten zien dat ze nadenken over hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ze beschikken over een goed zelfbeeld en hebben een goed idee over leidinggeven”, aldus Van der Veen, die in de jury is bijgestaan door oud-winnaars Edwin van der Meerendonk (Walt Disney), Erik Brouwer (Perfetti van Melle) en Frank Schaapveld (Medtronic) en door BLMC-directeur Michel van Buren.

Hoofd, hart en handen
Bij de beoordeling van de vijf kandidaten heeft de jury gelet op drie aspecten: hoofd, hart en handen. Hoofd staat voor de theoretisch kennis die de kandidaten hebben. Handen staat voor de praktische vaardigheden, zoals ze die bijvoorbeeld hebben kunnen toepassen in de case over Kinoa. ‘Met hart bedoelen we de persoon zelf. Wat is de kandidaat voor een persoon, en past dat bij het profiel dat wij van een supply chain professional hebben’, aldus Van der Veen.

Dat laatste aspect – het hart – is een belangrijker criterium geworden dan bij eerdere verkiezingen. ‘We hebben daaraan nu veel meer aandacht besteed, en dat is terecht in de huidige tijdgeest. Het vakgebied evolueert. Supply chain managers die vroeger nog in het klassiek plan-source-make-deliver-cyclus zaten, moeten nu meer samenwerken met andere disciplines en organisaties. Dat betekent dat ze anderen moeten kunnen overtuigen terwijl ze daarvoor geen hiërarchische positie bekleden.’

Finale maakt het verschil
Volgens de juryvoorzitter zijn de kandidaten meer dan andere jaren aan elkaar gewaagd. ‘Dat betekent dat we er als jury nog lang niet uit zijn. Alle drie kandidaten maken nog een goede kans op de titel.’
Veel komt aan op 6 juni, de finaledag op een boot in Rotterdam. Van der Veen: ‘Dan komen ook meer andere aspecten aan bod, zoals de prestaties die ze hebben geleverd en de doelen die ze hebben bereikt. Op die dag wordt het verschil gemaakt.’