Diversiteit als motor achter innovatie

diversiteit

Melanie Salter, Director of Supply Chain Research bij Boom!, heeft voor deze wereldwijde community van vrouwen in supply chain in kaart gebracht welke voordelen diversiteit in teams met zich meebrengt. Wat blijkt? Vooral op het gebied van innovatie dreigen bedrijven die weinig oog hebben voor dit thema de boot te missen, zei ze tijdens inNOWvate.

Door Mirjam Hulsebos

Nog altijd werken in het supply chain-vakgebied meer mannen dan vrouwen. Hoewel er veel is verbeterd in de afgelopen twintig jaar, komt het aandeel vrouwen in hogere functies nog altijd nauwelijks boven een kwart uit, terwijl op de werkvloer het aandeel vrouwen ongeveer een derde is. ‘En als je het hebt over vrouwen van kleur, dan is het nog veel schokkender’, zegt ze.

Salter (foto) is een warm pleitbezorger voor diversiteit, en dat ziet ze breed. ‘Het is gender, maar ook ras en geloof. Ik ben er echt van overtuigd dat hoe diverser een team is en hoe meer invalshoeken je hebt, hoe beter de oplossingen zijn die je bedenkt.’

Dat laatste is niet alleen maar buikgevoel, maar wordt ook gestaafd met onderzoek. Ze haalt diverse wetenschappelijke bronnen aan waaruit blijkt dat bedrijven met diverse teams beter presteren op verschillende gebieden. Ze noemt productiviteit en efficiency (mede door een lager verzuim en hogere belastbaarheid), perceptie door klanten, decision making, financieel resultaat, duurzaamheidsdoelen (klimaat, milieu en sociaal) en innovatie. ‘Er is gewoon een businesscase voor meer diverse teams. En het mooie is: je hoeft er niet zo veel voor te veranderen, alleen de manier waarop je denkt.’

Senior management

De grootste barrière is het senior management. Zij zien projecten op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie nog altijd als hobby, als tijdverspilling. Zelf zijn ze dan ook te druk om zich met dat soort dingen bezig te houden. Sterker, ze ondermijnen de initiatieven zelfs vaak, bewust of onbewust. Juist dat onbewuste gedrag is problematisch, denkt Salter. ‘Mannen hebben niet in de gaten dat vrouwen die wél carrière maken in supply chain zich hun hele werkende leven hebben moeten aanpassen. Ze kunnen niet zijn wie ze eigenlijk zijn, maar spelen altijd een rol. Ze gedragen zich zoals van ze wordt verwacht.’

Een andere barrière is het gebrek aan rolmodellen. Salter reageert dan ook enthousiast op een opmerking van een dame uit de zaal die vertelt dat in haar bedrijf jonge vrouwen zich kunnen laten coachen door meer ervaren vrouwelijke collega’s. ‘Dat is echt een geweldige manier om jonge dames vertrouwen te geven en hun netwerk uit te breiden.’

Wat ook helpt zijn flexibele werktijden, met name voor vrouwen die zorgdragen voor kinderen of hun ouders. ‘Want laten we eerlijk zijn: we denken vaak wel dat de taken thuis eerlijk zijn verdeeld, maar de zorg komt toch nog altijd voor het grootste gedeelte op vrouwen neer’, weet Salter.

Recruiters

Tot slot tipt ze recruiters: vraag naar competenties en niet naar kwalificaties. ‘Want vrouwen zijn heel eerlijk. Als er tien kwalificaties worden gevraagd en aan eentje voldoen ze niet, dan denken ze: ik ben niet geschikt voor deze baan. Terwijl mannen al reageren als ze aan drie kwalificaties voldoen.’

In het kader van inNOWvate benadrukt ze nogmaals het belang van diversiteit voor innovatie. ‘Het is gewoon wetenschappelijk onderzocht: hoe groter de diversiteit in een bedrijf, hoe meer innovatie er plaatsvindt en hoe groter het omzetaandeel is dat wordt gehaald uit nieuwe producten of diensten.’