Disrupties zorgen voor hernieuwde focus op scenarioplanning

scenarioplanning

Supply chain professionals hebben een hernieuwde focus op scenarioplanning, als reactie op het momenteel zo veranderlijke bedrijfslandschap. Dat blijkt uit nieuwe data van Board International, leverancier van intelligente planningstechnologie. Volgens de nieuwe Board 2024 Global Planning Survey neemt 71 procent van de besluitvormers wereldwijd planning weer serieuzer, met de oorlog in Oekraïne, de crisis rond de kosten van levensonderhoud en de voortdurende verstoringen van de supply chain als belangrijkste katalysatoren.

Cyberaanvallen (34%), tekorten aan arbeidskrachten (36%), het blokkeren van belangrijke kanalen in de supply chain (30%) en fluctuerende olieprijzen (29%) staan bovenaan de lijst van belangrijke bedrijfsbedreigingen waar besluitvormers momenteel voor aan het plannen slaan. Toch blijven veel supply chain professionals kampen met uitdagingen bij het effectief plannen.

Het onderzoek laat ook tekenen zien van planningsmoeheid binnen veel bedrijven, met een daling van 14 procent in de mate waarin bedrijven planning serieus nemen vergeleken met vorig jaar. Iets minder dan driekwart (73%) van de besluitvormers in de supply chain geeft toe dat hun bedrijf planningsbeslissingen neemt op basis van aannames.

Samen suggereren deze bevindingen dat veel supply chain professionals worstelen met het implementeren van datagestuurde besluitvorming, stelt Board. Bijna een derde (29%) van de respondenten geeft bovendien aan dat ineffectieve planning invloed heeft gehad op de winstgevendheid, de productiviteit en het vermogen om innovaties, nieuwe producten of diensten te stimuleren.

Van scannen naar plannen

Het onderzoek maakt duidelijk dat te veel bedrijven alleen maar scannen op mogelijke crises in plaats van zich actief voor te bereiden. Board ontdekte bijvoorbeeld dat 39 procent van de respondenten de oplopende spanningen tussen China en Taiwan bespreekt, maar dat slechts 27 procent actief bezig is met scenarioplanning voor een escalatie in de regio. Het conflict in Gaza en de oorlog in Oekraïne benadrukken echter hoe belangrijk het voor bedrijven is om te anticiperen op het risico van geopolitieke, economische en sociale verstoringen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 70 procent van de supply chain professionals de meest extreme scenario’s meestal buiten beschouwing laat bij het plannen. Vaak omdat het voor hen te moeilijk of te tijdrovend is om ze wél mee te nemen in de planning. Dit impliceert volgens Board dat de meeste bedrijven zichzelf blootstellen aan risico’s, mocht het onverwachte gebeuren.

Actie ondernemen rond scenarioplanning

‘Supply chain-leiders staan onder enorme druk om te navigeren in een complexe en onvoorspelbare zakelijke omgeving. De noodzaak om van alleen praten over te gaan naar het ondernemen van actie rond scenarioplanning is nog nooit zo belangrijk geweest’, stelt Jeff Casale, CEO van Board.

In veel te veel gevallen worden bedrijven volgens hem echter beperkt door foutgevoelige, verouderde tools en per bedrijfsfunctie gescheiden data, waardoor ze kwetsbaar blijven voor kostbare fouten en verouderde inzichten. ‘Om beter te kunnen concurreren, moeten ze proactief anticiperen op disruptieve gebeurtenissen, berekende scenario’s modelleren en strategische, financiële en operationele plannen op elkaar afstemmen’, aldus Casale.

Nog geen wendbare planning

Een flexibele en geïntegreerde benadering van planning is essentieel voor bedrijven om meer flexibiliteit, gestroomlijnde operaties, een snellere time-to-market en een betere samenwerking en toewijzing van middelen te stimuleren in een snel evoluerende markt. Het onderzoek toont echter een zorgwekkende kloof tot zo’n wendbare planning, welke een flink gat tussen aspiraties en realiteit blootlegt.

Uit het onderzoek bleek dat 73 procent van de respondenten gelooft dat hun bedrijf goed is uitgerust voor een wendbare planning, maar dat slechts 17 procent over de juiste processen en technologieën beschikt om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Voor bedrijven die deze kloof willen dichten, leverde het onderzoek drie belangrijke barrières op: slechte datakwaliteit en -governance (46%), ineffectieve processen op basis van grotendeels handmatige activiteiten (48%) en een gebrek aan moderne tools en technologieën (43%).

Aan de basis van elk van deze belemmeringen ligt een te grote afhankelijkheid van statische spreadsheets ten grondslag. Het onderzoek laat zien dat 55 procent van de supply chain-planners wereldwijd spreadsheets als Excel gebruikt voor minstens de helft van hun businessplanning. Volgens Board een bron van potentiële risico’s als gevolg van beperkingen door handmatige data-invoer en een gebrek aan real-time data-integratie. Daarnaast houdt 71 procent van de bedrijven bij de planning niet genoeg rekening met potentiële scenario’s, waardoor ze onvoldoende voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen.

Met AI naar een succesvolle planning

Bedrijven kijken nu veelvuldig naar artificial intelligence (AI) om hun aanpak te herzien en over te stappen op een datagestuurde, flexibele planning. 46 procent van de respondenten onderzoekt machine learning om de besluitvorming te verbeteren, terwijl 44 procent op zoek is naar AI-ondersteunde business intelligence tools. Een derde (34%) van de respondenten is ook van plan om generatieve AI-tools te gebruiken om hun besluitvormingsproces te verbeteren.

‘Door intelligente planningstools en wendbare planningsprocessen te omarmen, kunnen bedrijven interne en externe data analyseren voor het plannen van een scala aan eventualiteiten, beter geïnformeerde, proactieve besluitvorming en betere bedrijfsresultaten. Het komende decennium zullen bedrijven die niet overschakelen op een volledig geïntegreerd planningssysteem een zware strijd moeten leveren’, aldus Casale.