Digitalisering verandert supply chain-advies

De groei in supply chain-advies in Nederland zet door. Dat blijkt uit het toenemende aantal adviesprojecten en het stijgende aantal supply chain-consultants in dienst bij adviesbureaus. Hoewel Sales & Operations Planning en het herontwerp van supply chain-netwerken het hoogst in aantal adviesprojecten scoren, is advisering over de digitalisering van de supply chain en de toepassing van voorspellende algoritmes sterk in opkomst. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Nederlandse supply chain-adviesbureaus voor de SCM Consulting Subway Map 2016-2017.

Door Martijn Lofvers

De markt van supply chain consulting in Nederland groeit, net als vorig jaar. Dit komt duidelijk naar voren uit de jaarlijkse research door Supply Chain Magazine ten behoeve van de metrokaart over dit adviesterrein. Deze groei is volledig in lijn met het recente jaarlijkse onderzoek door Consultancy.nl, het online platform voor en over de adviesbranche. Van de 156 ondervraagde adviesbureaus in dit onderzoek heeft 82 procent een omzetgroei geboekt in het afgelopen jaar. De vooruitzichten voor de toekomst blijven positief. Een derde van de respondenten ziet een bedreiging in de groei van interne consultants bij de opdrachtgevers; het gebruik van zelfstandige freelance consultants scoort eenzelfde percentage. Daarnaast vindt 31 procent dat zogenaamde cowboys de reputatie van deze branche schaden; 29 procent is van mening dat het imago van consulting in het gedrang komt. De respondenten zien automatisering nauwelijks als een bedreiging voor de advieswereld; 45 procent ziet digitalisering van consulting als een kans.

Digitalisering van de supply chain

De toepassing van digitalisering in de supply chain is heel divers. Deze digitalisatie bestrijkt papierloze processen, toepassing van ‘Internet of Things’ via sensoren en RFID, robotisering, Industry 4.0 en analyse van Big Data. Berenschot heeft het afgelopen jaar bij een groot onderhoudsbedrijf in de energiesector een intensief programma voor kostenreductie uitgerold, onder andere door informatieplatforms in te richten en apps boven de Enterprise Resource Planning toe te passen. CGI is een project gestart om de reductie van CO2 en fijnstof te bevorderen door het real-time uitwisselen van informatie tussen verschillende partijen in de keten. Ab Ovo heeft voor de pan-Europese retailer een operationeel planmodel ontwikkeld waarmee eenvoudig nieuwe mobiele apparatuur is aan te sluiten om klaar te zijn voor het tijdperk van het Internet of Things.

De meeste Nederlandse adviestrajecten hebben betrekking op Sales & Operations Planning. EyeOn ontwierp een S&OP-proces voor Lotus Bakeries met klantspecifieke planningstool. DPA Supply Chain heeft het S&OP-proces bij Danone aangescherpt en daarvoor de planningssoftware SAP APO geïmplementeerd. Cognizant heeft voor een grote Nederlandse elektronicaproducent een Cloud-oplossing voor S&OP uitgerold in verschillende continenten.

Vanwege de vele veranderingen in de markt voeren consultants in Nederland bij een behoorlijk aantal bedrijven een herontwerp van het productie- en distributienetwerk uit. Districon heeft voor een fashionproducent een klantspecifiek netwerkontwerpmodel ontwikkeld. Chainalytics en Cirm hebben een netwerkstudie uitgevoerd voor respectievelijk een zadenproducent en een chemiebedrijf.

Download: SCM Consulting Subway Map 2016-2017