Digitale mainport stimulans voor Nederlandse economie

Naast de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol ontwikkelt zich in rap tempo een derde, digitale mainport die Nederland veel economische groei en werkgelegenheid oplevert. Dat concluderen onderzoekers van Deloitte in een rapport waarin de haven en de luchthaven zijn vergeleken met de interneteconomie.

In een artikel in het FD van 20 november 2014 wordt belicht hoe Deloitte bekeek wat internetknooppunten (‘internet exchanges’), hostingbedrijven en datacentra als onderdeel van de digitale infrastructuur bijdragen aan de interneteconomie en wat de groeiverwachtingen voor de komende jaren zijn.

De omvang van deze jonge sector is volgens Deloitte momenteel nog beperkt vergeleken met die van de twee fysieke mainports. Maar terwijl de Rotterdamse haven jaarlijks met 1 procent groeit en Schiphol met 2 procent, laat de interneteconomie een groei zien van bijna 9 procent.

Wat werkgelegenheid betreft komt de digitale mainport al aardig in de buurt van Rotterdam en Schiphol. Het aantal voltijdbanen op haven en luchthaven is respectievelijk 184.000 en 166.000. De digitale mainport biedt op dit moment werk aan ongeveer 140.000 mensen.

‘Wij voorzien een groei van 10 procent per jaar of meer. Over een jaar of vijf kan de digitale mainport op gelijke hoogte komen met Schiphol’, zegt Michiel Peters, consultant bij Deloitte en daarnaast één van de opstellers van het rapport.

Internetknooppunt

Nederland geldt nu al als het op een na grootste internetknooppunt van de wereld en het dataverkeer neemt jaarlijks met 30 procent toe. Maar ook het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met het opslaan, beheren en beveiligen van data groeit als kool.

Dat samen leidt tot wat de onderzoekers een ‘aantrekkelijk online ecosysteem’ noemen. ‘Door de goede infrastructuur en een aantrekkelijk vestigingsklimaat besluiten ook wereldspelers als Google en Microsoft een deel van hun activiteiten in Nederland onder te brengen.’

Nederland behoort overigens ook in Europees verband tot de absolute koplopers. Internetknooppunt Groot Amsterdam laat zich volgens de onderzoekers vergelijken met steden als Londen, Parijs of Frankfurt.

Volgens Andries van Dijk, een van de andere opstellers van het rapport, zijn de omstandigheden in ons land gunstig. ‘Knooppunt AMS-IX kan steeds meer data verwerken, er is steeds meer breedband beschikbaar in Nederland en de capaciteit van datacentra neemt toe.’

De onderzoekers wijzen wel op de noodzaak van het vasthouden van de huidige voorsprong. Ook andere landen zullen namelijk steeds meer het belang van een interneteconomie onderkennen en proberen bedrijven naar zich toe te trekken.

Deloitte benadrukt daarom in het rapport het belang van een consequent vestigings- en energiebeleid. ‘Op die manier blijven we aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven die veel waarde hechten aan zekerheid over een reeks van jaren.’