Digitaal douaneplatform maakt Nederlandse export naar het VK makkelijk

trade compliance

Lange en ingewikkelde douaneprocedures voor verladers en vervoerders met klanten in het Verenigd Koninkrijk (VK) na de brexit? Niet nodig, zeggen AEB, Bongers Expeditie en ChannelPorts. Hun digitale douaneplatform kan helpen goederen makkelijk op de plek van bestemming te krijgen.

Aan de onzekerheid en onduidelijkheid over de brexit komt voorlopig nog geen eind. Duidelijk is wel dat als het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie verlaat, exporterende bedrijven voor elke zending een aangifte bij de douane moeten indienen. De Nederlandse douane verwacht dat het aantal exportaangiften daardoor met een derde toeneemt. De douane in het Verenigd Koninkrijk rekent op een verveelvoudiging van het aantal importaangiften.

Voor veel verladers en vervoerders is het indienen van een aangifte echter nieuw. Ze zijn onbekend met de procedures en hebben niet of nauwelijks douanekennis in huis. Dat kan leiden tot vertragingen in de zendingen, ongestructureerde communicatie en een hoop administratieve rompslomp. Niet alleen in Nederland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk.

Samenwerking van AEB, Bongers Expeditie en ChannelPorts heeft geresulteerd in een douaneplatform dat het mogelijk maakt door uitwisseling van één enkele dataset alle betrokken partijen op het juiste moment te informeren, waardoor zij hun taak efficiënt kunnen uitvoeren. Vrachtwagens staan hierdoor niet meer stil bij de grens, maar kunnen vlot doorrijden omdat zowel de export- als importaangifte tijdig en compleet verzorgd is, claimen de initiatiefnemers. Digitalisering en samenwerking met verschillende partijen in deze landen maakt dit mogelijk.

Snelheid en schaalvoordelen door digitalisering

Bongers en ChannelPorts, respectievelijk een gevestigde douaneagent uit De Lier en een douaneagent in het Verenigd Koninkrijk, gebruiken het douaneplatform van AEB voor zowel export als import. Digitalisering zorgt voor snelheid en schaalvoordelen, omdat grotere aantallen aangiften beter kunnen worden verwerkt en data van exportaangiften kunnen worden hergebruikt voor importaangiften. Ook leidt digitalisering tot minder fouten en daardoor minder verstoringen, omdat aangiften direct worden goedgekeurd door de douaneautoriteiten en keuringsinstanties.

Bijkomend voordeel is dat ook een kostenbesparing gerealiseerd wordt; niet alleen omdat veel handmatige werkzaamheden worden geautomatiseerd, maar ook omdat de douaneagent vanwege de schaalvoordelen lagere tarieven berekent. De kosten per aangifte zijn volgens de initiatiefnemers dan ook ‘significant lager’ dan wanneer bedrijven zelf een douaneagent moeten inschakelen.

Ook bedrijven die bloemen en planten exporteren, kunnen volgens de initiatiefnemers efficiënt werken met deze vorm van dienstverlening. In Nederland is voor hen een fytosanitaire keuring met bijbehorend certificaat vereist, waarmee de autoriteiten verklaren dat de betreffende producten gezond zijn. In het Verenigd Koninkrijk is voor goederen met een plantenpaspoort naast een importaangifte ook een PEACH-vooraanmelding vereist. Automatisering biedt ook hier uitkomst.

Dataoverdracht

Om gebruik te maken van deze dienstverlening hoeft de exporterende partij alleen de data aan te leveren bij de vervoerder, die deze aanvult met logistieke gegevens en vervolgens aanbiedt aan AEB’s platform. De rest wordt geregeld in nauwe samenwerking tussen de drie partijen. Bongers verzorgt de douanedocumentatie in Nederland, terwijl ChannelPorts de douaneaangifte verzorgt conform de lokale vereisten in het Verenigd Koninkrijk, die tot aan de definitieve brexit nog dagelijks kunnen veranderen.

AEB biedt het douaneplatform waarmee Bongers de exportaangifte in Nederland indient en waarmee de dataoverdracht met ChannelPorts wordt gefaciliteerd. Eventueel wordt via dit platform ook volledig automatisch de PEACH-vooraanmelding gedaan. Het platform gebruikt één dataset voor communicatie tussen exporteur, expediteur, transporteur, douaneagent, douaneautoriteiten, keuringsinstanties en havens. De geïntegreerde workflow zorgt ervoor dat alle partijen op het juiste moment de benodigde data krijgen en hun taken uitvoeren. Nieuwe data zoals goedkeuringscertificaten en referentienummers worden aan de dataset toegevoegd, zodat die beschikbaar zijn voor de volgende processtappen.

Eén dataset betekent volgens AEB, Bongers en ChannelPorts minder fouten, minder miscommunicatie en minder administratieve handelingen. Bovendien biedt het douaneplatform de mogelijkheid om manuele handelingen, nodig voor het verkrijgen van specifieke certificaten, volledig te automatiseren. Dankzij de samenwerking hoeven exporteurs bovendien zelf geen vergunningen in het Verenigd Koninkrijk te hebben voor het importeren of exporteren van goederen.

Belangstellende exporteurs kunnen voor meer informatie en prijzen contact opnemen met Bongers Expeditie, tel. +31 174 61 44 16.