DHL: ‘Potentieel van digitalisering in supply chain slecht benut’

digitalisering

Digitalisering transformeert de supply chain. Nieuwe technologieën als robotica, kunstmatige intelligentie, zelfrijdende voertuigen, blockchain en big data-analyse zijn een uitdaging voor bedrijven in de sector. Toch benut 95 procent van de bedrijven het potentieel van de technologische vernieuwingen nog onvoldoende. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Iharrington Group in opdracht van DHL Supply Chain.

Het rapport ‘Digitalization and the supply chain: Where are we and what’s next?’ bevat de resultaten van een enquête onder 335 supply chain- en operations professionals in verschillende sectoren wereldwijd. Van de respondenten geeft 95 procent aan dat hun bedrijf nog onvoldoende de voordelen benut van de nieuwe fysieke en analytische technologieën, zoals big data-analyses, AI, blockchain en robotica.

Big data-analyses zijn volgens de respondenten de belangrijkste informatie-oplossing. 73 procent geeft aan dat hun bedrijf al in deze technologie investeert. Applicaties in de ‘cloud’ (63%), het Internet of Things (54%), blockchain (51%), machine learning (46%) en de deeleconomie (34%) zijn volgens de respondenten ook belangrijke analytische innovaties waarop bedrijven vaak inzetten. Bij de fysieke hardware geldt robotica als belangrijkste ontwikkeling (63%), gevolgd door zelfrijdende voertuigen (40%), 3D-printen (33%), Augmented Reality (28%) en drones (27%).

President Lisa Harrington van lharrington: ‘Digitalisering heeft een ongelooflijke impact op industrieën en hun supply chains over de hele wereld, en dat zal ook zo blijven. Bedrijven staan voor vele keuzes, omdat nieuwe producten en toepassingen op de markt komen en toegepast worden in de branche. Het hebben van een doelgerichte strategie voor digitalisering van de supply chain is essentieel om ervaring op te doen met nieuwe technologieën; om er je voordeel mee te doen en gelijke tred te houden met de concurrentie of die zelfs voor te blijven.’

Experimenteren

Heel wat bedrijven experimenteren al volop met nieuwe technologie-oplossingen. 39 procent geeft aan dat hun bedrijf een of meer informatie- of analyse-oplossingen ontwikkelt, maar slechts 31 procent doet hetzelfde voor fysieke toepassingen. De onderliggende redenen voor de lage implementatiegraad zijn volgens de onderzoekers symptomatisch voor traditionele scenario’s voor organisatieveranderingen.

Voor hardware-technologietoepassingen beschouwt 68 procent betrouwbaarheid als de belangrijkste zorg, terwijl 65 procent weerstand tegen verandering rapporteert binnen hun organisatie, gevolgd door onvoldoende of langdurig rendement op de investering (64%). Ter vergelijking: voor informatie- en analyse-oplossingen stipt 78 procent van de respondenten aan dat organisatorische verzuiling en legacy-systemen de grootste belemmeringen zijn, gevolgd door een gebrek aan expertise (70%).

Revolutie

digitaliseringDe studie maakt ook duidelijk dat veel bedrijven wel degelijk het potentieel van digitalisering zien, maar nog tijd nodig hebben om hierin mee te gaan. ‘Dit is een belangrijk moment in de supply chain-industrie’, meent José F. Nava, Chief Development Officer van DHL Supply Chain. ‘Het traditionele model staat voor een ongeziene revolutie door nieuwe hardware-technologieën in combinatie met informatie- en analyseoplossingen. Technologie biedt aanzienlijke mogelijkheden om kosten te verlagen en winstgevendheid te verbeteren, maar het betekent ook dat bedrijven die niet meteen mee op de denderende trein van de digitalisering springen, zwaar achterop komen te liggen.’

Volgens Nava wordt bij DHL zelf ook volop ingezet op digitalisering. De focus ligt daarbij op innovaties die mogelijkheden bieden om echte bedrijfsproblemen op te lossen en nieuwe kansen te benutten. ‘Zo maken we bijvoorbeeld al gebruik van Augmented Reality in magazijnen om met ‘vision picking’ de efficiëntie van het orderpicken te vergroten. Magazijnrobots verbeteren de pick-tijden en ondersteunen medewerkers bij repetitieve taken zoals inpakken of intern transport. En softwarerobots nemen specifieke backoffice-processen over, om maar enkele voorbeelden te noemen.’

Blockchain

Een goed voorbeeld van hoe DHL naar toekomstige technologieën kijkt, is blockchain. In samenwerking met Accenture test DHL een concept dat gericht is op het voorkomen van namaakmedicijnen. Deze proef neemt blockchain op in de farmaceutische toeleveringsketen via een ‘track-and-trace’-serialisatiesysteem. Het stelt DHL in staat de unieke identificatie van elke eenheid van een farmaceutische verzending vast te leggen terwijl deze zich door de toeleveringsketen beweegt. De technologie staat nog in de kinderschoenen, maar is volgens DHL veelbelovend.