Denken als een generaal

Van de krijgskunde kunnen managers veel leren. Dit komt vooral omdat er uitgebreide verslagen bestaan van oorlogen en veldslagen. De meeste militaire orders zijn op papier vastgelegd en daardoor zijn opeenvolgende beslissingen en hun succesvolle of desastreuze gevolgen perfect te reconstrueren. Dit in tegenstelling tot veel zakelijke mislukkingen waarvan de oorzaken niet of pas na veel journalistiek graafwerk aan het licht komen.

Logistieke nachtmerrie D-Day

Op gebied van logistiek en supply chain management heeft de krijgskunde ook veel te bieden, omdat deze twee vakgebieden hun oorsprong vinden in de militaire geschiedenis van met name Alexander de Grote en Napoleon. Het boek ‘Denken als een generaal’ door Michiel Janzen wekt hooggespannen verwachtingen op, zeker bij supply chain professionals die geïnteresseerd zijn in leiderschap. Helaas kan dit boek de verwachtingen niet waarmaken. Janzen weet de militaire theorieën, bijvoorbeeld over de zes mogelijke tactische manoeuvres, helder te vertellen. Ook de bekende successen van onder andere Hannibal, Sun Tzu, Michiel de Ruyter, Napoleon en Alexander de Grote zijn toegankelijk beschreven. Maar het toewijzen van leiderschapscompetenties, zoals creatief denken, geloof in eigen kunnen, teambuilding en timemanagement, zijn niet altijd overtuigend gekoppeld aan de aangehaalde generaals. En vergelijkingen met gebeurtenissen uit het bedrijfsleven zijn te summier in vergelijking met de uitgebreide passages over veldslagen. In het hoofdstuk over Dwight Eisenhower komt de logistieke nachtmerrie van D-Day naar voren, maar de invloed van deze opperbevelhebber blijft onduidelijk.

Militaire hiërarchie

Het is jammer dat Janzen geen onderscheid maakt tussen de verschillende rangen van de bevelhebbers. Eisenhower was vergelijkbaar met een ceo van een bedrijf, terwijl Heinz Guderian meer een vice-president Operations bij de Wehrmacht was. Het beste boek over leiderschap voor de supply chain blijft de biografie ‘Knight’s Cross, A Life of Field Marshall Erwin Rommel’ door David Fraser. Daarin komt het denken als generaal te velde, de logistiek van een veldslag en de hiërarchie van de strijdkrachten fenomenaal naar voren.

‘Denken als een generaal. Twaalf slimme strategieën van het slagveld’ (2012), door Michiel Janzen. Uitgeverij Haystack, 256 blz., € 19,95

Oordeel: ***