Deloitte: vertrouwen scale-ups neemt toe ondanks economische onzekerheid

scale-ups

Het vertrouwen onder scale-ups in Nederland is toegenomen. Waar in 2023 nog 55 procent van de bedrijven er wel fiducie in had de benodigde financiering voor de groei van hun onderneming veilig te kunnen stellen, is dat in 2024 toegenomen tot 64 procent. Het resulteert in een ‘confidence score’ van 8,5, een stijging ten opzichte van de 8,1 van vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwe Deloitte Scale-ups Confidence Survey.

Ondanks het toegenomen vertrouwen blijft het onzekere economische klimaat een grote uitdaging voor scale-up-ondernemers. Dit omdat het hun mogelijkheden beperkt om geld in te zamelen en zo hun bedrijf te laten groeien. Terwijl 36 procent moeite heeft om nieuwe klanten binnen te halen, geven veel Nederlandse scale-ups ook aan dat ze niet over voldoende liquiditeit beschikken (38%). Liquiditeit was in 2023 minder een probleem, toen noemde slechts 26 procent van de respondenten dit als grote uitdaging. Toch geeft 48 procent van de bedrijven aan te hebben voldaan aan hun groeiverwachtingen afgelopen jaar, dit was in 2023 nog 31 procent.

Talent blijft schaars

Van de respondenten ziet 40 procent het vinden van het juiste talent als grootste uitdaging. Dit is niet veel veranderd ten opzichte van 2023; toen had 37 procent hier moeite mee. 34 procent van de respondenten geeft aan dat de verwachtingen van kandidaten met betrekking tot financiële beloningen een uitdaging voor hen zijn. Zij hebben moeite om de salariseisen van potentiële werknemers in overeenstemming te brengen met de liquiditeitsproblemen die ze ervaren.

Sommige scale-ups hebben ook moeite met het uitvoeren van hun strategieën. 28 procent van de respondenten noemde operationele uitdagingen een van de grootste obstakels voor het verwezenlijken van hun groeiambities (22% in 2023), terwijl 22 procent aangaf dat problemen met de productontwikkeling tot een lagere omzet hebben geleid (12% in 2023). Slechts 10 procent van de ondervraagden meldde dat problemen met inkoop/supply chain tot hun grootste uitdagingen behoorden, tegen 18 procent in 2023.

Op zoek naar extra inkomsten

‘Deze bevindingen impliceren dat veel scale-ups veerkrachtig blijven, ondanks de aanhoudende onzekerheid van de economie en de toenemende gespannen geopolitieke omgeving’, meldt Jan-Piet Nelissen, Partner Scale-up Ecosystem bij Deloitte. ‘85 procent van de respondenten gaf zelfs aan dat het huidige economische klimaat slechts beperkte impact heeft gehad op de waardering van hun bedrijf. Dat wijst erop dat veel scale-ups en hun investeerders al lang rekening houden met een hoge mate van economische onzekerheid.’

Van de onderzochte scale-ups is 60 procent actief op zoek naar aanvullende financiering. Dat is iets minder dan de 68 procent van 2023. De drie belangrijkste soorten financiering die door de ondervraagde scale-ups worden overwogen, zijn aanvullende aandelenfinanciering door nieuwe investeerders (58%), aanvullende aandelenfinanciering door bestaande aandeelhouders (40%) en overheidssubsidies (36%).

Scale-ups hebben meer vertrouwen in toekomst

Nederlandse scale-ups hebben nu ook meer vertrouwen in de toekomstige groei dan in 2023. Ondanks alle uitdagingen en de economische en geopolitieke onzekerheid zegt 91 procent van de ondervraagde scale-ups er vertrouwen in te hebben dat ze de groei kunnen voortzetten of zelfs versnellen, vergeleken met 80 procent in 2023. Deze bevinding zou volgens Deloitte een weerspiegeling kunnen zijn van het feit dat veel van deze scale-ups al moeilijke tijden hebben meegemaakt, zoals de pandemie en de crisis rond de kosten van levensonderhoud, en dat zij realistische groeiambities hebben.

In totaal namen vijftig in Nederland gevestigde scale-ups deel aan het onderzoek, waarbij de sectoren bedrijfssoftware, fintech en digitale commerce het best vertegenwoordigd waren. Ruim 90 procent van de respondenten is actief in de B2B-sector. En terwijl 42 procent minder dan 1 miljoen euro aan jaaromzet heeft, genereert 12 procent meer dan 10 miljoen euro. Ruim de helft van de respondenten heeft tussen de tien en vijftig fulltime werknemers, terwijl 6 procent meer dan honderd werknemers heeft.