Delhaize biedt consument CO2-neutrale banaan

Delhaize

De bananen bij Delhaize zijn sinds kort 100 procent CO2-neutraal. Reducerende en compenserende maatregelen zorgen ervoor dat de impact van de Be-climate-bananen van de Belgische supermarktketen volledig gecompenseerd wordt. Delhaize heeft als missie om als bedrijf tegen eind 2021 volledig CO2-neutraal te opereren. Andere fruit- en groentesoorten moeten dan ook snel volgen.

In samenwerking met Port International werd eerst berekend hoeveel CO2 een banaan precies uitstoot. Dat blijkt per kilo bananen om gemiddeld 0,9 kilo te gaan. Voor het totale verkoopvolume op jaarbasis is dat 7110 ton CO2 per jaar; het equivalent van 2 miljoen kilometer autorijden.

Op basis van deze rekensom bekeek Delhaize hoe de uitstoot van CO2 in de supply chain teruggedrongen kon worden, bij zowel het kweken van de bananen en het transport als het rijpen en het aanleveren van de producten. Op die manier omvat de maatregel het integrale proces.

Focus op reductie CO2-uitstoot

De focus ligt daarbij in de eerste plaats op het reduceren van de CO2-uitstoot. Zo wordt erop toegezien dat het transport groener en duurzamer georganiseerd wordt, dat de verpakking van de bananen duurzaam is en dat er gebruik gemaakt wordt van groene energie. De uitstoot die niet gereduceerd kan worden, wordt door Delhaize gecompenseerd.

Die compensatie bereikt de retailer door zich in te zetten voor klimaatbeschermingsprojecten. Zo worden een drinkwaterproject in Cambodja en een herbebossingsproject in Peru ondersteund. Delhaize bekijkt inmiddels of ook andere fruitsoorten aan het CO2-neutraalprogramma kunnen worden toegevoegd. Een eerste product dat in aanmerking zou komen zijn aardbeien, aldus Delhaize.