‘De ultieme supply chain leider is dienstbaar’

Wat kenmerkt de ultieme supply chain leider? Over deze vraag buigen diverse sprekers zich op 20 november tijdens het vLm Jaarcongres in Bunnik. Norbert Romeijn, directeur supply chain bij Halliburton, gelooft sterk in authentiek leiderschap en past de grondbeginselen hiervan met succes toe in onder andere Afrika.

Door Ingrid Essenburg

Studio A12 zit bomvol vLm-leden en genodigden als dagvoorzitter Jack van der Veen het jaarcongres van het 40 jarig jubilerende vLm inleidt over supply chain leiderschap, het congres- en jaarthema van de vereniging. Volgens hem dienen goede leiders het proces. Managers hebben zodoende een ondersteunende functie. Hij pleit voor een andere manier van aansturen van mensen. ‘Gemotiveerde mensen komen tot betere prestaties. Dat is zeker. Maar hoe kunnen we mensen het beste motiveren?’, vraagt hij zich af. Zijn antwoord: ‘Ze vrijheid geven om zo hun creativiteit te uiten, ze leerkansen te geven en ze onderdeel te laten uitmaken van een groter geheel. Dit levert meer op dan financiële prikkels.’

Jezus van Nazareth

Norbert Romeijn, die op persoonlijke titel spreekt, presenteert in één van de parallelsessies zijn zoektocht naar authentiek leiderschap. Hij begint deze zoektocht in het verleden, met de opsomming van voor hem inspirerende voorbeelden van leiders uit de geschiedenis: John F. Kennedy (voorkwam WO III), Winston Churchill (D-Day), Koningin Wilhelmina (hield hoop voor Nederland levend tijdens WO11), Jezus van Nazareth (ontstaan van een wereldgodsdienst), Mahatma Gandhi (Engelsen verlieten India zonder bloedvergieten), Henry Ford (kreeg auto aan de man), Bill Gates (kreeg een PC op ieder bureau) en Steve Jobs (veranderde IT-landschap voor altijd).

Morele kompas

Romeijn vervolgt zijn zoektocht naar authentiek leiderschap in het heden en deelt zijn bevindingen naar aanleiding van literatuuronderzoek. Zo gaat hij in op disfunctionele leiderschapsstijlen die door Manfred Kets de Vries zijn onderscheiden. Hij noemt er vijf: narcistisch, niet-sociaal, controlerend, sadistisch, paranoïde. Deze leiderschapsstijlen leiden in organisaties tot onderling wantrouwen, weinig geluk en dwangmatig plichtsbesef. ‘Dit roept om authentiek leiderschap’, aldus Romeijn. Want authentieke leiders stellen volgens Kets de Vries het bedrijfs- en teambelang boven hun eigen belang, creëren een leercultuur op basis van vertrouwen en respect, inspireren mensen, laten anderen groeien, luisteren met empathie, reflecteren op hun eigen gedrag en vragen regelmatig om feedback. Volgens een ander ‘kopstuk’ uit de literatuur, Bill George, willen authentieke leiders oprecht een ander helpen en sturen ze op een morele, innerlijke kompas. Ze leiden met hun hart, bereiken doelen met passie, blijven trouw aan hun normen en waarden, onderhouden langdurige relaties en demonstreren zelfdiscipline.

Vrijuit spreken

Na deze uiteenzetting over de kenmerken van authentiek leiderschap gaat Romeijn dieper in op de kenmerken die Patrick Lencioni toeschrijft aan een (dis)functioneel team. Volgens Lencioni kenmerkt een functioneel team zich onder meer door een cultuur van vertrouwen en wederzijds respect waarin iedereen vrijuit kan spreken zonder dat hieruit consequenties volgen. In een functioneel team kan ook iedereen een gemaakte fout openlijk toegeven en streven teamleden naar het constructief oplossen van conflicten. Romeijn zet dit tegenover Lencioni’s kenmerken van een disfunctioneel team waarin teamleden conflicten vermijden, geen vertrouwen hebben, geen verantwoordelijkheid nemen, geen focus op het resultaat hebben en geen commitment hebben. Vervolgens vraagt hij aan zijn publiek: ‘Hoe functioneel is uw team?’

Monden voeden

Romeijn rondt zijn presentatie af met een voorbeeld uit zijn eigen praktijk als directeur supply chain: ‘Ik ben veel in Afrika. Afrika heeft me klein gemaakt en verrijkt.’ Hij geeft daar leiding aan circa 150 mensen, waarvan hij weet dat elke medewerker zo’n zestien monden moet vullen. ‘Ken de achtergrond van een land en geef mensen het vertrouwen dat ze verdienen’, adviseert hij. ‘Zo heb ik een Nigeriaan, in plaats van een expat, tot supply chain manager benoemd. Hij blijft, ondanks mooie aanbiedingen van andere bedrijven, loyaal aan ons bedrijf, omdat hij van ons vertrouwen heeft gekregen.’ Ook benadrukt Romeijn het belang van talentmanagement: ‘Daar besteed ik veel tijd aan. Ik zit alle dagen op LinkedIn om talent uit de VS en Europa te spotten die voor hun Afrikaans thuisland hun talent zouden willen inzetten.’ Tenslotte zegt hij: ‘Verdedig je mensen voor druk van bovenaf en durf je nek uit te steken.’ Dat zal hij altijd blijven doen.

Kwetsbaar

Als de dagvoorzitter aan het einde van de dag hem en de andere sprekers vraagt naar wat dé ultieme supply chain leider is, antwoordt Romeijn samenvattend: ‘De ultieme supply chain leider is een oprecht dienstbaar leider. Hij stelt het team boven zijn eigen belang en bouwt een cultuur van vertrouwen, respect, ethiek en open feedback. Hij vraagt om feedback en stelt zich kwetsbaar op.’