De supply chain-directeur van 2030 moet je nú zoeken

supply chain-directeur

Supply chain-talent is schaars en de belangstelling voor het vak mager. Wat kan de supply chain community doen om het vak bekend en aantrekkelijk te maken? Wat moeten supply chain-directeuren anno 2030 kunnen? En wat moet er nú gedaan worden om talenten daarvoor klaar te stomen? Het was het thema van de derde bijeenkomst van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) over talentontwikkeling. 21st century skills blijken belangrijker dan technische kennis. En de grootste uitdaging: jonge studenten kennen het vak nauwelijks en kiezen er daarom niet voor.

Gastspreker Jan Suiskens, creative director van CorporateTrailer, confronteert de aanwezige supply chain-directeuren met een ongemakkelijk feit: op een lijstje van 50 favoriete beroepen van studenten komt het vak supply chain op geen enkele manier voor. Zelf moest hij ook opzoeken wat het is en hij raakte daarbij verstrikt in een veelheid aan woorden. Geen ideale uitgangspositie om jong talent te werven op een overspannen arbeidsmarkt. Toch is er hoop.

Het bedrijfsleven zou, om studenten al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor supply chain management, vooral moeten laten zien hoeveel impact je ermee hebt. Of het nu gaat om duurzaamheid, interessante producten of grote evenementen: ze zijn allemaal gebaseerd op samenwerking. Iemand moet die samenwerking regisseren: de supply chain-directeur. Door technieken van storytelling te gebruiken en te focussen op een jonge doelgroep die nog niet bekend is met het vak, kan de liefde voor supply chain management aangewakkerd worden. Want studenten maken op jonge leeftijd een keuze voor een studie en als het vak dan niet in beeld is, verlies je deze talenten al in een vroeg stadium.

Suiskens stelt daarom voor een verhaallijn te bouwen, een ‘never ending story’ in de vorm van een serie korte en krachtige video’s gericht op de jeugd, die alle facetten van het vakgebied belicht. Gecombineerd met een gerichte onlinestrategie voor de verspreiding, kan dit leiden tot het online bereiken en overtuigen van de talenten die zo hard nodig zijn.

Het ideale profiel van een supply chain-directeur

Als jonge mensen kiezen voor het vak supply chain management, wat zouden ze dan vooral moeten leren? Om dat te bepalen, gaat de aanwezige SCELP-community met elkaar in gesprek over het ideale profiel van de supply chain-directeur in 2030. Daar komen vier duidelijke focuspunten uit.

Klantgerichtheid staat op een onbetwiste nummer 1. Een supply chain professional moet altijd uitgaan van de klant, de klantreis als uitgangspunt hanteren en waarde willen toevoegen. Dat vergt outside-in denken. De supply chain professional hoeft niet zelf fysiek met de klant te werken, maar moet wel in staat zijn met partijen als sales en marketing samen te werken om te doorgronden wat belangrijk is voor klanten en om de klantbelangen zo goed mogelijk te behartigen.

Een tweede focuspunt is verbindend samenwerken. Supply chain professionals moeten in staat zijn met veel verschillende partijen samen te werken, niet vanuit functionele silo’s, maar vanuit een end-to-end perspectief. Dat is des te belangrijker in een snel veranderende omgeving waarin adaptief gewerkt moet worden binnen een agile organisatie.

Strategisch werken

Focuspunt nummer 3 is strategisch werken vanuit een businessmodel. Supply chain is onderdeel van een groter geheel en bepaalt voor een groot deel het succes van een bedrijf. De supply chain professional moet in staat zijn het businessmodel van het bedrijf te vertalen naar een supply chain die daar optimaal op aansluit, vanuit de bedrijfsstrategie en de lange termijn. Hij of zij moet antwoord kunnen geven op de vraag: welke klantwaarde willen we nu en in de toekomst bieden, wat is er nodig om dit over een langere termijn te blijven realiseren en welke keuzes moeten we daarvoor nu maken?

Vierde focuspunt tenslotte is digitale vaardigheid en systems thinking. We zitten in een zesde industriële golf in de Kondratieff-cyclus: het digitale tijdperk, met technieken als nanotechnologie, biofarma en AI. Het is belangrijk dat de talenten van vandaag dat beseffen en daarmee om kunnen gaan, dat ze de aanvoerders zijn van deze ontwikkelingen en inzicht hebben in de mogelijke toepassing ervan. Dit sluit ook aan op een ander belangrijk thema, namelijk system thinking: inzien hoe alles met elkaar samenhangt en daarop in kunnen spelen.

Technische basiskennis noodzakelijk

Wat betekent dat voor opleidingen in het vakgebied? De SCELP-leden concluderen dat een bepaalde technische basiskennis zeker noodzakelijk is. In het rijtje technische kennis die een supply chain-directeur tijdens de studie zou moeten leren, zien de aanwezigen vooral toegevoegde waarde in data-analytics, (supply chain) finance, network design en business-IT.

Daarnaast zijn vaardigheden als samenwerken, communiceren en strategisch denken en handelen minstens zo belangrijk. Gastspreker Elle Dings, VP Supply Chain bij Lumileds, onderstreept dat met het verhaal over haar indrukwekkende internationale supply chain-carrière. Haar succes in deze rol is vooral te verklaren aan de hand van haar capaciteit om met iedereen te kunnen en te willen samenwerken, haar inzicht in complexe systemen en het initiatief om problemen snel aan te pakken en samen op te lossen. Op deze manier kan supply chain een drijvende kracht zijn achter de business van Lumineds.

Taak voor bedrijfsleven en onderwijs

Traditioneel is het huidige academisch en hoger onderwijs nog vooral ingericht op het overdragen van kennis. Ook binnen bedrijven ontbreekt vaak de mogelijkheid om jonge talenten goed te begeleiden in strategische en interpersoonlijke vaardigheden. Hier ligt nog een taak voor het bedrijfsleven en het onderwijs om samen tot een curriculum te komen dat jonge supply chain-talenten optimaal voorbereidt op een carrière in dit vak.