De Stelling: Doelstellingen in klimaatakkoord Parijs onmogelijk te halen

klimaatakkoord Parijs

De wereldwijd aanhoudende droogte leidt tot grote problemen in de supply chains. Duurzaamheid komt hierdoor steeds nadrukkelijker op de strategische agenda van bedrijven. Supply Chain Magazine legde een aantal supply chain-directeuren stellingen over sustainability voor.

De doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs zijn onmogelijk te halen, omdat het grootste gedeelte van de CO2-reductie bij de toeleveranciers moet gebeuren (Scope 3) en deze op Tier 2-niveau veelal onbekend zijn. 

Freek van Iersel, Supply Chain Director Electronics EMEA bij Signify:

‘Oneens. Als Signify hebben we al bewezen dat het haalbaar is, maar het vereist inderdaad wel dat je verder kijkt dan je eigen operatie. Een goede ketensamenwerking biedt vele voordelen, CO2-reductie is er een van.’

Jan van Rooden, VP Supply Chain bij Hero:

‘Met een juiste aanpak zijn de doelstellingen van Parijs zeker haalbaar. Binnen onze organisatie is redelijk bekend welk deel van de totale CO2-uitstoot door onszelf en welk deel door de toeleveranciers wordt veroorzaakt. Wij hebben daarom op basis van onze totaalanalyse het totale speelveld opgedeeld in een viertal pijlers, met sustainable sourcing als eerste pijler en Net Neutral Production als tweede. Coördinatie tussen de verschillende pijlers wordt strak bewaakt om een maximaal effect te sorteren.’

Annemarie Goijarts, tot voor kort Directeur Supply Chain bij Coop Supermarkten:

klimaatakkoord Parijs ‘Oneens. Als iedereen in actie komt, dan kunnen grote stappen worden gezet. Een ambitieus, maar haalbaar doel vanuit de overheid helpt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.’

Rogier van Hasselt, Regional Operations Director EMEA bij Tate & Lyle:

‘Oneens. Het is een lastige opgave, maar het zal toch als doelstelling moeten worden gehandhaafd.’

Pieter-Jelle van Dijk, Director Operations bij Ricoh Europe:

‘Het zal inderdaad een hele opgave zijn, maar als we er niet aan gaan beginnen, gaan we het nooit halen. Wel is belangrijk dat de overheden richting gaan geven, en het liefst op Europees niveau. En dan kan het gaan over circulaire economie, grondstofreductie, CO2-reductie, lokaal sourcen, energietransitie et cetera.’

Veronique Sonsma, Director of Operations bij Intersteel Group:

‘Als iedereen zijn focus aanbrengt, dan krijgen we het samen voor elkaar. Verander de wereld en begin bij jezelf en je Tier 1. Als iedereen dat doet, dan wordt Tier 2 voor een groot aantal bedrijven vanzelf meegenomen. Iedere inspanning telt.’

Roland van Bussel, Operations Director bij Moonen Packaging:

‘De uitdaging is enorm, maar als bedrijf dien je verantwoordelijkheid te nemen, zowel downstream als upstream in de supply chain. Afschuiven is geen optie, samenwerken naar de meest duurzame oplossing voor zowel de producten als het proces is waar we voor dienen te staan. We hebben geen tijd voor excuses!’

Léon van Bijnen, Global S&OP Director bij Marel:

klimaatakkoord Parijs ‘Als het goed is, krijgen ook toeleveranciers – tenminste in Europa, verwacht ik – voldoende druk vanuit de overheid.’

Paul van der Leer, Supply Chain Director bij Kwikfit Nederland:

‘Typisch voorbeeld van de ander die het maar moet oplossen. Volgens mij is de keten verantwoordelijk. En daarom dient de keten aangesproken te worden op het achterblijvende resultaat.’

Remco van Haastrecht, VP Operations bij Solar

‘Mee oneens. Juist daardoor is het mogelijk. Het mooie is dat het ons dwingt in de keten samen te werken. Dat is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Een mooi voorbeeld is hoe wij met onze toeleveranciers en klanten samenwerken bij bijvoorbeeld warmtepompen en de Solar School.’