De Schijf van Vijf: Elimineer onnodige variatie in vraag en aanbod

Schijf van Vijf

Om slechte en goede variabiliteit in de organisatie te herkennen en effectief te adresseren, ontwikkelde Involvation de Schijf van Vijf van supply chain management. Het laatste deel over deze schijf in een serie van vijf.

Zoals al beschreven in deze serie gaat variabiliteit ten koste van de prestatie van elk systeem. Willen we de prestatie van ons systeem verbeteren, dan zullen we dus de variabiliteit moeten verminderen. En waarom dan niet beginnen bij het verminderen van de bron van alle variabiliteit: variatie. Immers zonder variatie geen onzekerheid, laat staan variabiliteit. Niet voor niets dus dat ze bij Lean en SixSigma zo hameren op het reduceren en elimineren van variatie.

Het is overigens niet de bedoeling rigoureus alle variatie te elimineren. Immers, variatie kan ook bijdragen aan de klantbeleving en/of onlosmakelijk verbonden zijn aan de markt waarin we opereren. We spreken in dat geval van ‘goede variatie’ en zullen deze moeten organiseren. Het kan zelfs competitief voordeel opleveren om variatie aan de markt toe te voegen als jij deze wel kunt organiseren, terwijl jouw concurrenten nog de grootste moeite hebben met de bestaande variatie.

Bij variatie moet in deze context overigens worden gedacht aan variatie in de snelheid waarin de vraag op ons afkomt (‘arrival rate’) én variatie in de snelheid waarmee we deze vraag kunnen beantwoorden (‘service rate’). Zowel in vraag als in aanbod dus. Vaak wordt bij variatie gedacht aan de uitslag van de variatie (het hoeveelheidsaspect), maar minstens zo belangrijk is de termijn waarop de variatie plaatsvindt (het tijdsaspect). Een eenvoudig voorbeeld helpt het belang van het tijdsaspect in te zien.

Begrip van klantwens

Stel je een situatie voor waarbij de weekvraag altijd honderd is, maar deze vraag telkens in zijn geheel op een andere dag binnenkomt. In die situatie is de variatie op dagbasis enorm, maar op weekbasis nihil. Moet je in die situatie alle vraag binnen een dag uitleveren, dan heb je een grote uitdaging; heb je daarentegen een week de tijd dan is het appeltje-eitje. Voor het elimineren van variatie is het dus van belang goed te begrijpen wat je klanten willen en je servicemodel daarop aan te sluiten. Bij 247TailorSteel doen ze dat.

‘Door onze dienstverlening exact af te stemmen op de wensen van onze doelgroep en onze klanten via ons online portaal Sophia te laten bestellen, zijn we in staat een hoge service-ervaring te bieden zonder onnodige verspilling’, aldus Frank Gelen (foto), COO van 247TailorSteel. Via dit geavanceerde portaal biedt 247TailorSteel haar klanten de mogelijkheid volledig gedigitaliseerd op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen te bestellen. Met deze dienstverlening richt het bedrijf zich bewust op klanten die op korte termijn behoefte hebben aan klantspecifieke metaaldelen.

Dynamische planning

De resterende vraagvariabiliteit vangt 247TailorSteel voor een belangrijk deel op met een dynamische planning en late binding in combinatie met gedifferentieerde levertijden. Daarnaast bedient 247TailorSteel bewust een beperkt aantal schijnbaar conceptvreemde make-to-stock-klanten. ‘De komende tijd zijn we voornemens om deze voorraad beter te benutten en georganiseerd in te zetten om restvariabiliteit te kunnen absorberen’, aldus Gelen. ‘Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.’

Lees hier deel 4 van de Schijf van Vijf van supply chain management.

Schijf van Vijf